Žalm 37 – 3. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 37 3. časť, komentár:
Žalm nám komunikuje princípy múdrosti, ktoré sú vytvorené ku tomu, aby orientovali
srdce k Bohu, prameňu každého dobra.
Predovšetkým všetko sa prezentuje postojom: „nehnevaj sa na nespravodlivých,
nezáviď tým, čo robia zlo.“ Kto sa nechá strhnúť ku hnevu a závisti voči zlým, je
hlúpy, pretože oni zmiznú rýchlo: „Ako tráva vyschnú skoro, zvädnú ako zelená
bylina.“
Po tomto prvom pozvaní nasleduje to o dôvere Bohu a konaní dobra. Žalm pokračuje
slovami, ktoré sú veľmi silné, v ktorých modliaca úvaha nachádza stále nové svetlá
veľkej pravdy.
„Budeš obývať zem“, potvrdzuje žalmista a má tým na mysli krásny život, ale k tomu
je potrebné byť pokornými a nezabudnúť nikdy na nebeský cieľ, pretože iba tam „ich
dedičstvo bude trvať večne“. Oni majú v „dedičstve zem“, v zmysle, že pokorní, dobrí,
budú mať toto dedičstvo pokoja a budú ho dávať ďalej.
„Budeš ich pásť s istotou“ hovorí žalmista, mysliac na to, že stáda (jeho dobrá)
človeka, ktorý je zbožný, nebudú viac zažívať útoky zlých. Toto je ideálna vízia času
pokoja, spoločenskej kompaktnosti. Podľa vyššieho významu sa myslia iniciatívy,
ktoré pomáhajú rásť dobru medzi ľuďmi, iniciatívy, ktoré prinesú výsledok, aj keď
budú poznať kontrasty a zlyhania: „bude mať pokolenie človek pokoja“, oproti tomu
„pokolenie zlých bude zničené“. To, čo je potrebné, je nepochybovať nikdy o Bohu,
byť presvedčený o Bohu.
„Hľadaj radosť v Pánovi“, takú, ktorá prichádza z lásky k Bohu a ku bratom
a sestrám, Boh vtedy „vypočuje túžby tvojho srdca“.
„Zver Pánovi svoju cestu“, nechcieť kráčať sám, aby naša cesta zostala v súlade
s tým, čo chce Pán a prešli sme po nej prinášajúc ovocie pokoja. Tak „nechá zažiariť
ako svetlo tvoju spravodlivosť a tvoje právo ako poludňajší jas“.
Žalmistove slová sa odvíjajú vysvetľujúcim spôsobom.
Známe je pozvanie byť v tichosti pred Bohom a postoj nádeje v neho. Byť v tichu,
čiže neprotestovať voči Bohu, nehovoriť slová opovrhutia proti tomu, kto „má
úspech“, vo vedomí, že kto „dúfa v Pána bude mať ako dedičstvo zem“, získa takto
miernosťou srdcia ľudí a privedie ich k Bohu. Tak bude skutočným dobyvateľom
zeme.
Tento postoj žalmista zopakuje aspoň päťkrát. Slová, ktoré ponúkal Ježiš
v rozhovore o blahoslavenstvách.
Zlí ľudia nezískajú nič, ich koniec je poznačný kolapsom ich samotných, ich pasce sa
obrátia proti ním: „ich meč prenikne do ich srdca a ich luky budú polámané“.
Spravodlivý na svojej ceste môže padnúť na chvíľu na zem, ale pretože verí v to, že
Boh je milosrdný a podáva mu ruku, hneď sa jej chytí a znovu sa postaví. Žalmista
tým, ktorým ohlasuje spravodlivosť pridáva aj svoju skúsenosť: „Bol som chlapec
a teraz som muž a nikdy som nevidel spravodlivého opusteného“.

„Budeš mať vždy domov“, hovorí žalmista. Aj ked´bude maličký, budeš mať stále
domov, pretože mať domov je predovšetkým v pokojnom postoji k ľuďom. Jeho deti,
deti jeho detí ho vždy prijmú.
Spravodlivý je nenávidený nespravodlivým, ktorý za ním sliedi, aby zorganizoval jeho
zničenie, ale Pán sa ho zastane na súde, kde ho bude obžalovávať zlý. Môže sa
stať, že nespravodlivý súd vyhlási smrť spravodlivého, ale aj v tej chvíli bude známa
jeho nevinnosť a chýr o jeho vernosti a spravodlivosti nebude zabudnutý, pretože
„spása spravodlivých prichádza od Pána“, a bude mať večný triumf v nebi.

WordPress Video Lightbox Plugin