Žalm 38 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 38 2. časť komentár: 

„Odraz žalmu, ktorý som vnímal po jeho prečítaní je ten, ktorý sa nachádza aj u Jóba: moja meditácia netúži ísť do hĺbky v miere „utrpenia spravodlivého“, kde ho Boh vkladá do skúšky, cez materiálne utrpenia, citové bolesti, a dokonca aj jeho trpezlivosť alebo inak povedané odpor voči pokušeniam od Satana: znášať nespravodlivosti. Všetko toto bolo možné vďaka čistote duše, ktorá v sebe obsahuje jednoduchosť kresťanského života a prináležitosť k Božiemu príbytku: vieru. Byť ako spravodlivý človek, ktorý sa volá Jób, ktorý je istotne veľkým príkladom na nasledovanie po ceste života, v tom istom momente naša úbohá krehkosť neprináša plody, v ktoré dúfame pri žatve, ak nie tie „zrnká horčice“, zdá sa, že všetko je zložitejšie – alebo lepšie povedané nemožné – a zhasína sa svetlo. Prichádzam ku srdcu tohto nádherného hymnu: je skutočne „v skúsenosti“ hriechu, že Pán presne tak ako urobil z Jóbom, má pre nás posolstvo zjavenia, je sám „liečiteľom“ našich rán a bolestí a lieči zranenia: odpustite mi hru so slovami, ale osobne milujem obraz Boha, ktorý vo svojej horlivosti a dokonalej radosti venuje celý svoj nevyhnutný čas kráse našej duše. Citoval som Zjavenie, hľa Božie svetlo, ktoré preniká oblaky, niečo také intenzívne a hlboké, že sa to mení v akt záchrany. V človekovi to necháva pečať obdivu a úžasu, pre Pána je to činnosť jeho stálej lásky.“ (Matteo Pazzagli)

„Moje hriechy mi prerástli cez hlavu, sú ako veľké bremeno a ťažia ma príliš.“ (Žalm 38,4)

„Kristus zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž.“ (Kol 2,14)

„Už od začiatku tento nádherný žalm 38 oslavuje dar viery. Veriaci nachádza hneď pred sebou „Ty“ Boha: „Pane, nekarhaj ma vo svojom hneve“ (v.1). Aj keď hriech neškodí nikdy Bohu, hriech je vždy proti Bohu, ako čítame v Ž 51,4: „Hrešil som proti tebe, proti tebe samotnému“. Následok hriechu, skutočne otvára ranu v srdci a do toho zapája celú osobu, „Zohnutý som a skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň“ (v.6). Tieto jeho existenciálne podmienky žalmista kladie pred Boha: „Pane, ty poznáš každú moju túžbu, ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou“ (v.9). Ku rane sa potom pridáva opustenie zo strany priateľov, spoločníkov a príbuzných. Je to tá istá opustenosť, ktorú Ježiš podstupuje na kríži „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15,34). „Opustený Ježiš berie na seba všetku ťarchu hriechov ľudstva. A ešte skôr, počas rozhovoru s Pilátom, Ježiš zostáva v tichu. Vďaka tomuto tichu, veriaci dneška môže zvolať zo žalmistom: „V teba dúfam, Pane: ty ma vyslyšíš Pane, Bože môj!“ (v.15). Nádherné tvrdenie, ktoré približuje veriaceho ku Božiemu milosrdenstvu. „Pane, neopúšťaj ma, Bože môj nevzďaľuj sa odo mňa, ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása!“ (v.21-22).

„Bože, cez tvoje milosrdenstvo, posilni nás, ktorí sme vystavení toľkým násilným búrkam úzkostí a pokušení. Pomáhaj nám proti našej nedbanlivosti a zbabelosti a ochraňuj od lži naše klamlivé srdce . Pomáhaj nám, príď nám na pomoc, teba voláme a prines nás do bezpečia, do pokoja a radosti“ (Augustín).“ (Antonio Squitieri)

WordPress Video Lightbox Plugin