Žalm 40 – 1. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Vytiahol si ma z hrôzy: Komentár

„Nezastavuj sa v nádeji, nezastavuj v dôvernom očakávaní. On, Pán, sa blíži, je blízko: je to On, ktorý sa ku nám skláňa ako múdry Lekár, ako Ten, ktorý uzdravuje. Je to On, ktorý prijíma náš krik, ako skutočný Otec, ktorý je pozorný a láskavý a je to vždy On, ktorý nás vyťahuje z „hlbokých vôd“ života“ a stavia nás na bezpečné miesto, ako Dobrý Pastier, na skalu, ktorou je Ježiš Kristus. Je to Pán „činu“, jeho „iniciatíva“, je to On, ktorý je plný lásky voči všetkým ľuďom a zároveň voči každému jednotlivo a osobne, od nás sa len jednoducho žiada mu dôverovať, očakávať ho, pretože iste nebude meškať „Strážca Izraela“, „Pán ťa bude strážiť, keď budeš vychádzať, i keď sa budeš vracať, odteraz až navždy“. Je to On, ktorý premieňa náš život, on ktorý nám kladie na pery „dobrú zvesť“, „nový spev“, spev požehnania a spásy, spev milosrdenstva a pravdy, spev spravodlivosti a pokoja a táto premena je svedectvom pre mnohých, aby sa aj oni naučili dôverovať v neho a zostali mu verní, ako je On verný. On, „ktorý dodržiava zmluvu a milosrdenstvo po tisíc generácií“. V tejto vernosti sa budú môcť všetci rozpoznať ako „blahoslavení“, všetci sa v ňom naučia vidieť zázraky a prísľuby, ktoré náš Boh pripravil a vykonal v každom zo svojich stvorení. Si to stále Ty, Pane, ktorý „otváraš uši“ a pomáhaš nám pochopiť, že nie sú to obety, ktoré môžu zahladiť a uzdraviť naše hriechy, ale plné priľnutie k Tvojej vôli, ku Zákonu, ktorý si vložil do našich sŕdc a napísal do našich tiel, kde nájdeme slobodu od hriechov, milujúc Teba, Pána celým srdcom, celou dušou a so všetkých našich síl a budeme môcť „dvihnúť našu tvár z prachu“ a povedať ti: „Hľa, prichádzam“.  Jediná obeta, ktorá ti je milá, je žijúca učenlivosť: „obeta tela Ježiša Krista, ktorá sa uskutočnila raz navždy“, jediná obeta, ktorá nás posväcuje a prenáša nás do centra trojičnej lásky. Svedectvo, ktoré ti ponúkame, nech je ono samo milosrdenstvom, ktoré je vložené do našich pokorných životov, nech je balzamom, ktorý lieči zlá, ktoré nás obklopujú, ktoré na nás doliehajú, nech je ohlasovaním Teba a znovu nám daruje zrak, lebo iba „v tvojom svetle uvidíme svetlo“, a iba, keď odovzdáme náš krehký život, naše biedy a malosti do tvojich rúk, aby sme sa mohli stať silnými, pretože „moja sila a môj štít“ je Pán. Uchopme teda so všetkých síl istotu, že ty nás neopustíš, pretože “ o nás sa stará Pán. Ty si našou pomocou a naším osloboditeľom“, radujme sa a jasajme v Tebe, pretože „iba Ty si veľký“. Iba Ty si Boh.“

(Massimo Barnabé, Monia Bucci)

WordPress Video Lightbox Plugin