Žalm 40 – 3. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 40: komentár 3. časť:

„Žalm začína tým, že vykresľujte toľkú nádhernú Božiu starostlivosť, ako ocino
a mamina, ktorí sa starajú o svoje malé dieťatko: sklonil sa ku mne, vypočul ma,
ochránil ma pred nebezpečnou situáciou, daroval mi bezpečné miesto a nielen to, dal
mi spievať novú pieseň, čiže tešiť sa tak ako sa ešte nik netešil, pretože Boží projekt
pre každého z nás je jedinečný a neopakovateľný.
Všetka táto otcovsko – materinská starostlivosť ku mne má dôsledky: mnohí uvidia
toto všetko a môj život, taký milovaný Bohom bude pre nich svedectvom a aj oni
budú dôverovať Bohu…
Žalm pokračuje s vďakou: Pán splnil a plní i teraz svoje zázraky. Zázrak,
etymologicky značí „niečo, čo je hodné obdivu: všetci sme Božím zázrakom, nie
preto, že sme svätí, ale pretože Boh pokračuje v darovaní svojej nekonečnej lásky
každému z nás.
Po tomto konštatovaní Božieho konania v mojom živote, čo by som mohol robiť ja?
Pán mi nedáva nejaký účet, ktorý by som mal vyplatiť, nič nežiada. „Vtedy som
povedal, tu som“, tu som, Pane, nie pre moje schopnosti, nie pre svätosť. Som tu ako
biely papier vnútri tlačiarne: vytlač na mňa to, po čom túžiš, som tvoj. Iba mi pomôž
zjavovať tvoju lásku a neukrývať ju.
Žalm pokračuje prosbou. Áno, Pán ma miluje, prichádza mi na pomoc, má o mňa
starosť, ale zostáva i moja ľudská dimenzia: strach, pochybnosti, každé moje
strácanie sa a pokušenie, depresie, vzdávania sa… jedným slovom: ťažoba života.
A do tejto námahy túžim, aby vstúpil Boh a hovorím: pomôž mi, pokračuj v tom, že
ma udržiavaš, pretože dobre vidíš, ako som obkľúčený vnútri i mimo mňa, ale som si
istý Pánom. Ty si so mnou, nenechávaj ma samotného a ži aj ty každý môj strach.
Žalm končí tým, že podčiarkuje tri pojmy v zopár riadkoch, ktoré by sme mohli zhrnúť
asi takto: radovať sa pre Božiu lásku, konštatovanie vlastnej úbohosti, zvolávanie
Božej pomoci, hoci dobre vieme, že on je stále prítomný.
Tento žalm dobre vykresľuje naše dni, kde sa nachádzajú všetky naše pocity.
Kľúčom je zvolanie, viera v Boha, ktorý je Láska, v toho, ktorý ma neopúšťa ani na
okamih. Tento žalm ponúka správne nastavenie toho, čo žijeme do harmonických
obrazov svetlých i tmavých, svetiel i tieňov, sivých i farebných. V tejto znovu
nadobudnutej rovnováhe, ale nikdy navždy prichádza všetka moja vďačnosť a moje
znovu vydanie sa na cestu a snáď sa mi aj darí spievať: „Buď oslávený môj Pane…“
(Luca Rubin)

WordPress Video Lightbox Plugin