Žalm 41 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 41 komentár 2. časť:

„V deň úzkosti a opustenosti, keď aj priatelia sa nám obrátia chrbtom, daruj nám, Otec, tvoju vernú ochranu, aby sme pod opaterou prítomnosti Ducha Svätého, mohli kráčať bez neistôt po ceste Ježiša Krista, ktorú nám ukázal. Amen.“ (D.M. Turoldo)

Tento žalm je otcami Cirkvi považovaný za Ježišovu sťažnosť na „zradu jeho priateľom Judášom“. Vskutku, sám Ježiš v kontexte poslednej večere cituje doslovne v.10  žalmu 41: „Ten, ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne pätu“, aby oznámil dvanástim, že jeden z nich ho zrádza (Jn 13,18 a Mk 14,18).

Keď sa modlím tento žalm v jeho celistvosti, tak sa mi páči definovať ho, viac pozitívne, ako obetný dar poďakovania, ktorý poukazuje na plnosť tvrdenia v 1Pt 4,8: „Láska prikrýva množstvo hriechov“ (porov. Pr10.12b a Jak 5,20).

Ako „názov“ tohto obetného daru by sme mohli zobrať blahoslavenstvo, ktorým sa otvára tento žalm: „Blažený človek, ktorý má starosť o slabého, v deň nešťastia ho vyslobodí Pán“. Skúška, z ktorej modliaci bude oslobodený je choroba, ktorá je považovaná v Biblii ako trest za hriech (porov. Jób, Ž 38,4, Ž 107,7). Teda, modliaci je uzdravený priamym Božím vstupom, ktorým je potrestaný bezbožník, ale uzdravený ten, kto má srdce plné milosrdenstva (porov. Mt 5,7, 1Kor 13,7).

Uvodným blahoslavenstvom je opísaných sedem Božích činov v prospech veriaceho v neho, činností, ktoré vyústia do večnej Veľkej noci, ktorá je symbolizovaná číslom 8: 

  1. „oslobodzuje ho“ (v. 2b)
  2. „Bdie nad ním“ (v. 3a)
  3. „Nechá ho nažive“ (v.3b)
  4. „Nevydá ho nepriateľom napospas“ (3c)
  5. „Bude ho posilňovať v bolesti“ (4a)
  6. „Dá mu posilu v chorobe“ (4b)
  7. A nakoniec, „zdvihne ho (nechá ho vzkriesiť)“ (v. 11a)
  8. „A naveky ho postaví pred svoju tvár“ (v. 13)

Božiemu postoju protirečí ten „nepriateľa“, ktorý je taký odporný, pretože predtým (ako v prípade Judáša) bol „dôverníkom, blízkym, priateľom“. Ale teraz sa rozbesnil proti ex, pretože, keď ho vidí na lôžku, tak si myslí, že je prekliaty, opustený Bohom. Modliaci sa v celej pokore prijíma chorobu, ktorou trpí ako trest za svoje osobné hriechy (a kto ich nemá?), ale vie, že v Božích počtoch, viac ako hriech majú váhu jeho almužny, preto dúfa v to, že bude uzdravený na posmech žiarlivým nepriateľom.

„Tento žalm hovorí o veľkej dráme utrpenia. Určite chorým osobám, pretože môj prvý dojem je, že sa týka ich. Ale nielen, verím, že sa všeobecne obracia ku tomu, kto trpí z dôvodu akéhokoľvek zla, až kým neprídeme ku tomu, kto teraz plače, v tomto momente, pretože je prinútený utekať z vlastnej krajiny, pretože nemá prácu a nie je pre neho budúcnosť alebo z dôvodu politického prenasledovania, ak nie priam náboženského a nevie ku komu sa utiekať a možno dôveruje, aby ušiel, ľuďom bez škrupúľ a tak sa stáva utečencom a otrokom podozrivých ľudí. Nezostáva mu nikto iný, iba Boh, ktorého môže zúfalo prosiť o pomoc, pričom sa snaží udržať pri živote to krehké svetielko nádeje, ktoré mu zostáva v hĺbke srdca. Avšak je tu pohľad, ktorý ma viac znepokojuje, tento žalm môžem vnímať aj spôsobom, ktorý je diametrálne odlišný. Hovorí sa tu o priateľovi, ktorý teraz už nie je viac na strane chorého. Priateľ donedávna taký blízky, že jedával pri stole chorého a teraz sa mu ale obracia chrbtom. Koľkokrát som sa aj ja správala takto? Koľko ráz, aby som sa vyhla problémom, súd iných, izolácia, nezasiahla som, aby som priniesla trochu upokojenia, milosrdenstva a skôr som sa pridala k verejnej mienke o niekom, kto bol terčom rozhovorov? Myslím si, že práve toto bol najväčší zármutok trpiaceho v žalme: to, že sa vnímal ako zradený, opustený aj najdrahším priateľom! Avšak akú útechu, akú podporu by daroval, keby sa zostal správať ako priateľ! Pane, daj, aby moje srdce nezatvrdlo, daj, aby som sa neobracala chrbtom. Pomôž mi skôr, Pane vedieť darovať úsmev a trochu tepla.“ (Loredana Bologna)

WordPress Video Lightbox Plugin