Žalm 44 – 1. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 44 1. časť  komentár:

„Tento žalm predstavuje volanie o pomoc, ktorým sa komunita Izraela obracia k  Bohu následne po obrovskej porážke. Je považovaný za prvý verejný žalospev, ktorý nachádzame v žaltári a je najcharakteristickejší svojho druhu. V prvej časti (v.2-9) je spomínaná Božia prítomnosť a jeho osobitná podpora a pomoc, ktorú si vyvolený ľud užíval v minulosti proti všetkým nepriateľom: „na vlastné uši sme počuli… naši otcovia nám rozprávali.“, „Ty, aby si ich zasadil… vytrhol si národy“, „Si ty môj kráľ, môj Boh“. Po tomto nostalgickom pohľade do minulosti, v nasledujúcich veršoch (10-17) sa oči modliacej sa komunity zastavujú pri nespravodlivých zásahoch, ktoré znášali. Vyvolený ľud sa cíti byť odmietnutý a „predaný“ svojím Bohom: „Vydal si nás ako ovce na zabitie“, „Rozprášil si nás medzi národy“. V druhej časti (v.18-23) náreku komunita Izraela nedôverčivá a nahnevaná vzhľadom k Bohu sa vyhlasuje za nevinnú a znovu potvrdzuje vernosť Zmluve. „Zobuď sa, prečo spíš, Pane?“ Všetka táto provokácia chce prinútiť Boha, aby zasiahol (v.24-27), ale medzi riadkami sa vynára dôvera a nádej v jeho milosrdenstvo, v mene uzatvorenej zmluvy s Abramom a potom s ľudom Izraela na úpätí Sinaja. „Zachráň nás pre tvoje milosrdenstvo“. Žiadosť sa uzatvára s ľudom, ktorý chce zatriasť Bohom z jeho „spánku“ a posúriť ho, aby zasiahol v jeho prospech. Žalm končí otvorením sa nádeji na spásu: Boh, skutočne obvinený zo „zabudnutia“, nespí, pretože je „strážcom Izraela“. Pýtame sa teda: som schopný uvedomiť si, že všetko je darom a milosťou od Pána? V ťažkostiach, v úzkostiach alebo prehrách môjho života, ako reagujem s ním? Aké sú moje „sťažnosti“, ktorými sa utiekam k Bohu? Nestrácam nikdy nádej, dôveru a úplnú odovzdanosť v Pána?“ (Fabrizio Marcucci e Alice Valentini)

WordPress Video Lightbox Plugin