Žalm 45 – 1. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 45 1. časť: komentár
V Izraeli mal kráľ okrem štátneho charakteru aj ten náboženský a duchovný: bol
pomazaný Bohom a ako taký predpovedal postavu Mesiáša, ktorý pochádzal
z Dávida a mal kraľovať nad Božím ľudom. Básnik začína svoju pieseň tým, že
preukazuje svoju radosť z toho, že môže recitovať kráľovi v deň jeho svadby. Je to
dielo, ktoré vychádza zo srdca a je ním inšpirované a šíri sa z jeho jazyka ako štýl
rýchlopisca.
Obracia sa priamo na kráľa: oslavuje jeho krásu a jeho milosť, na ktorú Boh vylial
nebeské požehnanie, vyzdvihuje jeho silu a povzbudzuje ho, aby ju dal k dispozícii
pravde a spravodlivosti ako predstaviteľ Boha medzi ľuďom. Jeho trón trvá večne
a jeho vláda je založená na spravodlivosti, pretože je zjavením večnej Božej vlády.
Kráľ miluje spravodlivosť a nenávidí neprávosť, pre toto Boh na neho vylial svoje
sväté požehnanie a vybral ho spomedzi jeho rovesníkov.
„Táto krásna svadobná pieseň, ktorá bola napísaná pri príležitosti svadby
izraelského kráľa Achaba a fenickej princezny z Týru Jezabel (v.13), svadby, ktorá
prinesie toľký žiaľ pre severné izraelské kráľovstvo, je ako miniatúrna Pieseň piesní.
Dva nádherné obrazy obsahujú obraz mladého kráľa, ktorý bol práve pomazaný a je
oblečený do vojenského šatu (v.4-10) a obraz kráľovnej, ktorá v žiare svojich
brokátov a sprevádzaná oblakom vôní je so svojim sprievodom pripravená vstúpiť do
kráľovského paláca. Dvorný básnik, autor básne je hlasom celého Izraela
v požehnaní – prianí (v.17-18), aby ich láska bola požehnaná a šťastná. Tento spev
radosti, krásy a lásky, ktorý sa dá čítať aj cez mesiášský kľúč (ženích je Mesiáš –
Kristus a nevesta je Izrael – Cirkev) židovskej a kresťanskej tradície bol slobodne
aplikovaný v katolíckej liturgii na Máriu. V skutočnosti je predovšetkým oslavou
úžasnej krásy lásky, ktorá tvorí kráľa a kráľovnú z každého snúbenca a z každej
snúbenice, ako nás účí Pieseň piesní.“ (G.F.Ravasi)
Žalm je preniknutý atmosférou radosti a krásy, v biblickej prepojenosti medzi
interioritou a telesnosťou a vo svojom vzťahu ku Božej nádhere. Posledné dva verše
obsahujú interpretáciu textu vo všeobecnom význame, v zmysle viac teologickom
ako politickom.

WordPress Video Lightbox Plugin