Žalm 45 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komenár:

Daj mi kráčať ku tebe Bože,
častokrát sa cítim ako na púšti,
kde život je ťažký,
kde panuje pochybnosť,
kde kraľuje temnota,
kde ty chýbaš.
Púšť je cestou, pre toho, kto si ťa vybral,
cestou pre toho, kto ťa miluje,
cestou, ktorá je nevyhnutná k životu,
cestou, ktorá vedie ku skúške.
Bože, ty mi dávaš skúšku,
ale aj silu ju prekonať,
dávaš mi púšť,
ale aj silu cez ňu prejsť.
Mám strach z púšte, Pane,
mám stach z toho, že to nezvládnem, že ťa zradím.
Je jednoduché cítiť ťa v radosti,
je ľahké objaviť ťa v prírode,
ale je ťažké nájsť a milovať ťa v púšti.
Bože, v noci bolesti,
v temnote pochybnosti,
v púšti života,
nedaj mi pochybovať o tebe.

WordPress Video Lightbox Plugin