Žalm 46 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

 

Žalm 46 komentár 2. časť: Naším útočiskom je Boh

Je nepopierateľné, že biblické žalmy vo všeobecnosti majú výraznú duchovnú dimenziu. V zmysle, že obsahujú prvotné označenie v poradí náklonnosti ku osobnej modlitbe, emocionálnu dimenziu v ktorej človek chváli, prosí, žiada alebo nadáva. Táto kategória vyvstáva v žalme 46 jasným spôsobom. Boh zostáva pre veriacich jediným útočiskom a istotou vo všetkých ťažkostiach a protivenstvách, ktoré život viac či menej obsahuje. Nie je to modlitba žiadosti o pomoc, ale vedomé vyjadrenie viery, ktorá nie je slepá, ale je istá a upevnená hmatateľnou prítomnosťou božského. Prítomnosť a opora, ktoré sú symblicky predstavené riekou, ktorá prúdi divoko a vášnivo, obveseľujú Božie mesto, Jeruzalem, príbytok najvyššieho, kde samotný Ježiš podstúpi umučenie, kríž, ale kde aj vstane z mŕtvych. Vo chvíli, keď píšem tento komentár začala pred niekoľkými dňami ďalšia z nespočetných a zbytočných vojen a ako čítam žalm 46, zažívam okamih rozpakov, emóciu odtrhnutia, ktorá sa stotožňuje s lektúrou slov „Pán zástupov“, z pozície pacifistu a odporcu z mravných dôvodov, vzhľadom ku vojenskej tradícii, tento prívlastok Bohu, v ktorého verím, mi prináša isté trápenie, potom však pokračujem v čítaní: „Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny, láme luky, drúzga oštepy a štíty v ohni spaľuje“. Je možné, aby v tak málo riadkoch textu bolo vyjadrené také nesmierne a zreteľné protirečenie? Starostlivejšia lektúra a interpretácia odhaľuje záhadu tohto problému, za ktorou chápeme, že pod termínom „zástupov“ sa nemyslí na ozbrojené hebrejské vojská, ale v skutkovej podstate by to boli anjeli a nebeské štruktúry (zástupy) – vo Vianočnej noci, podľa Lukáša (2,13) „Zjavil sa anjel a množstvo nebeského zástupu, ktorí chválili Boha“. Ak by to tak nebolo, tak nemorálne a rúhavé „Boh je s nami“ nacistov by nám malo pomôcť uvažovať nad všetkými zneužívaniami, ktoré si náboženstvá vytrpeli, až do tej miery, že sa stal všeobecným termín „vojna náboženstiev“. (Iuri Belligotti)

„Večný zástupov je s nami! Všemohúci Boh, ktorý je pánom nad celým svetom a vesmírom. Tento veľký a mocný Boh, ktorý nás miluje v Ježisovi Kristovi, je naším útočiskom. Sme v bezpečí, v každej búrke a môžeme zostať pokojní.“ (Marco de Felice) 

„Nedá sa uniknúť od reality, že strach je spojený s ľudskou existenciou. Ale biblické rady naznačujú, že vyriešenie nášho strachu od nás vyžaduje, aby sme bojovali o našu samotnú oddanosť: nejde o to, či sa bojíme, ale čoho a koho sa bojíme“. (Dan B. Allender, Tremper Longman: Pláč duše, s. 87)

„Zjavenie spásy je vložené do úst Jahweho… Je to gesto lásky a spoločenstva s človekom. Ľudstvo vie, že nie je samo na ceste, po ktorej kráča na tejto zemi… Základ každej dôvery je teda v Božej prítomnosti medzi nami. (Jer 7,4 a Jer 7,6). Sv. Ján by povedal: „zostávať – prebývať“ Božieho Slova v nás má zodpovedať „zostávať – prebývať“ veriaceho v Slove, jeho spásnemu dynamizmu má zodpovedať osobne učenlivosť veriaceho.“ (G. F. Ravasi)

WordPress Video Lightbox Plugin