Žalm 47 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár:

Žalm 47 je prvý príklad toho, že žaltár nám ponúka „hymny o JHWH kráľovi“ (pozri tiež žalnmy 93 a potom 95-99). Týmto zvláštnym druhom žalmov sa túži oslavovať – cez „politický“ symbol kráľovstva – projekt, ktorý Boh túži vykonať v kozme a dejinách, tým, že porazí chaos a zlo.

Tento hymnus nádhery uvádza Pána, zatiaľ čo sa zjavuje na javisku celej zeme. Je prijatý aplaudovaním ľudí, adorujúcimi zvolaniami národov, spevmi za zvuku rohu, hlavného nástroja Izraelskej liturgie (nie náhodou judaizmus recituje sedem krát žalm predtým než roh dá znamenie nového roka).

V centre scény je on, Večný, Najvyšší, Hrozný, Pán, ktorý všetko presahuje, ale okolo ktorého sa schádza nielen Izrael, osobné „vlastníctvo“, ktoré si on vybral (v.5), ale aj všetky cudzie národy vo svete, ktorý je teraz už v mieri.“ (G.F.Ravasi, D.M.Turoldo)

WordPress Video Lightbox Plugin