Žalm 48 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár:

„Dve plátna plné farieb a obrazov vykresľujú tento „spev Siona“, svätého mesta. Prvé (v.2-8) je obraz víťazného Jeruzalema, mesta veľkého Kráľa. Pribúdajú nepriatelia, avšak útočia zbytočne, sú prinútení ku katastrofálnemu úteku, „ako keď búrka z východu ničí a topí lode z Taršišu“, fenické lode, ktoré mieria ku Gibraltaru. Druhá scéna (v.9-15) vykresľuje skôr liturgický Sion, ktorý je preniknutý spevmi a modlitbami v Chráme od procesií, ktoré sa vinú okolo múrov a opevnených veží. 

Žiara Jeruzalema a jeho nedotknuteľnosť, však nepochádza z architektonických a vojenských schopností, ale z teologických: ako opakuje antifóna vo veršoch 2.9.15, je znakom Božej blízkosti človeku, jeho bytia, ktoré „vedie za každú smrť“.

„Blažený, teda je ten, kto na Sione očakáva a bdie, aby videl ráno pri východe stúpať hore Božie svetlo“, spieval stredoveký hebrejský básnik Giuda Ha-Levi“ (12.stor.)“. (G.F.Ravasi, D.M.Turoldo)

WordPress Video Lightbox Plugin