Žalm 49 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 49 2. časť: komentár
„Táto „modlitba ku smrti“ je ďalším z literárnych a duchovných majstrovských diel
Žaltára. Veľká múdroslovná meditácia o skutočnom rebríčku ľudských hodnôt.
Básnicky sa snaží poodhaliť tmavý závoj smrti, poslednej hranice pozemskej
existencie, aby za ním objavila tajomstvo.

Nenásytnosť monštra, ktoré sa volá sheol (peklo v Biblii) pohltí bohatstvá a dobrá:
zbytočne si mocný namýšľa, že ponúkne vykúpenie svojími nesmiernymi financiami
Smrti. Akákoľvek by bola finančná ponuka, nikdy nebude dostačujúca (v.9). A hoci
vie túto pravdu, bohatý je ako beštia, ktorá už je poznačená pečaťou konca, ktorá si
nahovára, že zvíťazí a prežije: ako sa hovorí v antifóne v. 13 a 21 „neprejde noc“
a hneď je tu koniec, „nechápe“ svoj osud, zvieraco otupený, takým je. Ale pre
spravodlivého je zažaté svetlo v temnote smrti.

Večný Boh, pán života nemôže nechať padnúť do ničoty toho, kto žil v intimite jeho
lásky a spravodlivosti s ním.

A toto je testament básnika: „Boh ma môže vyslobodiť, iba on môže vytrhnúť môj
život z nepriateľskej ruky smrti.“(v.16)“ (G.F.Ravasi, D.M.Turoldo)

WordPress Video Lightbox Plugin