Žalm 5

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Ranná modlitba o pomoc

Z_blízkosti Slova sa budú naveky radovať tí, čo ho prijali.

 

Pane, počuj moje slová,
všimni si moje vzdychanie.
Pozoruj moju hlasitú prosbu,
môj kráľ a môj Boh.

Veď k tebe, Pane, sa modlím,
za rána počúvaš môj hlas,
za rána prichádzam k tebe a čakám.
Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť,
zlý človek nepobudne pri tebe,
ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom.

Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť,
ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá.
Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.
No ja len z tvojej veľkej milosti
smiem vstúpiť do tvojho domu
a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov,
urovnaj svoju cestu predo mnou.
Lebo v ich ústach úprimnosti niet,
ich srdcia sú plné zrady;
ich hrtan je ako otvorený hrob,
na jazyku samé úlisnosti.

Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery;
vyžeň ich pre množstvo ich zločinov,
veď teba, Pane, rozhorčili.

Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru,
a naveky nech jasajú.
Chráň ich a nech sa radujú v tebe,
čo tvoje meno milujú.
Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého,
ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

Komentár

Žalmista zvoláva Božiu pomoc v modlitbe a s naliehavosťou sa snaží privolať jeho pozornosť. Už od rána je pred Pánom a je plný dôvery, pretože vie, že nespravodlivých Boh nevypočuje. Pán je čistá svätosť a preto ničí zlobu tých, ktorí žijú namyslene.  Žalmista vníma seba samého ako Božieho hosťa v jeho chráme, kde vstupuje s úctou, ale aj s veľkou nádejou. Tam prosí Pána, aby mu pomohol žiť v spravodlivosti a v pokoji od nepriateľov, aby ich potrestal za ich zlobu. Avšak taktiež túži po tom, aby ochraňoval tých, ktorí sa k nemu utiekajú, aby mohli pocítiť radosť. Spravodlivému človeku Boh dopraje dobrodenia a požehnanie.

Staroveký komentátor vysvetľuje, že slová 4 verša tohto žalmu „za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám…“ boli vyslovené, aby prvé činnosti dňa boli zasvätené na službu Bohu v modlitbe. Liturgická modlitba spoločenstva veriacich je modlitbou Krista a jej obsah je vnuknutý Božím Duchom. (Rim  8,  26-27)

Spoločenstvo veriacich sa utieka k tomuto žalmu v liturgii, aby prosila Pána o vypočutie jej modlitieb, a aby bol vnímavý k jej kričaniu o pomoc. Liturgická modlitba je skutočným Božím darom.

Keď prijmeme túto modlitbu, hostíme v nás Slovo, snažíme a pochopiť, čo chce vyjadriť v našom mene. Obliekame ho takpovediac do našich citov, kladieme do jeho rúk naše úsilia a námahy, zverujeme mu svoj život. Takto sa Slovo, potom ako prijal našu slabosť, predstavuje pred Pánom, aby sa za nás prihováral.

Boh nenávidí zlo, necháva zomrieť klamárov a trestá krvilačníkov a falošných ľudí, požehnáva spravodlivého a ochraňuje ho štítom svojej dobroty: toto je hlavný motív tohto žalmu.

Okolo tohto motívu rozvíja žalmista svoju modlitbu a pomáha aj nám prispôsobiť našu modlitbu a náš život tomuto spôsobu konania Boha a spolupracovať s ním na triumfe spravodlivosti a lásky proti každej forme korupcie a zla.

Nechajme sa inšpirovať týmito pocitmi do našej modlitby na začiatku každého dňa, aby nás Pán viedol vo svojej spravodlivosti a pomáhal nám počas dňa žiť podľa jeho vôle.

WordPress Video Lightbox Plugin