Žalm 50 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 50 2. časť: komentár
S najväčším protestantským teológom 20. storočia Karlom Barthom by sme mohli
zosumarizovať tento žalm v modlitbe: „Pane, osloboď ma od náboženstva a daj mi
vieru.“
V duchu prorockého ohlasovania žalmista otvára skutočný a pravý proces (po
hebrejsky ríb, „súdne jednanie“) proti Izraelu, ktorý dbal iba na zachovávanie
vonkajškovej nábožnosti.
Zoči voči obetnej listine siedmych druhov zvierat (v. 7-15) básnik prináša morálnu
listinu siedmych existenciálnych úloh (19-23) ako vyjadrenie živej viery.
Boh nepotrebuje chladné rituálne úkony, nemá záujem o obete, aby sa sýtil ako
potrvrdzujú staré mýty, pretože jemu patrí všetko, čo je stvorené, netoleruje
pokryteckých modlitebníkov, ktorých ruky sú plné nespravodlivosti a možno i krvi.
„Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu
spásu.“ (v.23). Viera a láska sa nevyhnutne prepájajú a stretajú. Aj v roku 2100 pred
Kristom v Egypte napísal jeden mudrc: „Božstvu sa viac páči kvalita človeka, ktorý
má spravodlivé srdce, než býk zvráteného človeka.“ A prorok Ozeáš, ktorého cituje aj
Ježiš zdôrazňuje: „Milosrdenstvo chcem a nie obetu.“ (6,6 a môžeme nájsť podobné
vyjadrenia i v Iz 1,10-20 a Mich 6,6-8)
Gianfranco Ravasi

WordPress Video Lightbox Plugin