Žalm 52 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 52 2. časť: komentár

Žalm má poučný a múdroslovný charakter.

„Cynik je ako nabrúsené ostrie, chladný kov, ktorý zraňuje, roztrhá na kúsky, zasieva smrť. Spravodlivý je naproti tomu ako oliva v kvete, ktorá sýti, dáva tieň a pokoj, zasieva život a radosť. Na tomto základnom symbolickom kontraste, múdroslovného typu sa rozvíja táto krátka báseň, ktorú asi napísal nejaký kňaz (v. 10 je autobiografický). Ničomník a spravodlivý však nie sú sami na povrchu zeme: medzi nimi sedí Pán, sudca, ktorý nie je skazený a nie je ľahostajný. A tak aspoň jeden raz v dejinách sa spravodliví budú smiať, keď uvidia, že bohatstvá nie sú nedotknuteľné. Svojími vlastnými rukami Boh zničí a roztrhá aroganciu mocných, tým, že ich vykorení zo zeme (v.7).“(G. F. Ravasi, D. M. Turoldo)

„Uznať vlastnú krehkosť môže byť na začiatku skľučujúce, ale ak dôverujeme Bohu, ak počítame iba s Ním, nemusíme sa báť ničoho, pretože Pán podopiera slabých, ktorí sa spoliehajú iba na neho. Zlomyseľnosť je vždy odsúdená. Žalmista chce priviesť spravodlivého k tomu, aby sa nenechal znechutiť zoči voči nespravodlivosti, pretože Boh bude vždy zasahovať: „Boh je verný každý deň“. On príde vždy na našu prosbu. Jeho „meškanie“ je láskavosťou vzhľadom ku nám, pretože nám dáva príležitosť pochopiť jeho víziu, rásť v trpezlivosti a dáva nám spôsob obrátenia, možnosť pozerať ďalej a ešte viac ďalej podľa plánu lásky, ktorý Boh má pre každého z nás. „Božie meškanie“ je príležitosťou prijímať a tým, že prijímame, objavujeme ako Boh koná pre nás dobro, pretože nás nesmierne miluje a stále podporuje.“(Sara Urbinati)

Cez tento žalm môžeme vnímať, čo Ježiš povie a spraví na poslednom súde tým, ktorí uprednostňujú zlo a klamstvo. Spravodliví budú môcť zakoreniť svoje korene v zemi žijúcich (Gn2, 8-9, Zjv 22,1-2). Božiu starostlivosť o ohrozovaného človeka charakterizuje stálosť a trvalosť.

WordPress Video Lightbox Plugin