Žalm 57 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 57 2. časť: Bože, vznes sa nad nebesia

Žalmista vyjadruje svoju svoju extrémnu situáciu, ale aj svoju závislosť do Boha.
„Niektorí medzi vami hovoria: „radosť je väčšia ako bolesť“, a iní hovoria: „bolesť je
väčšia“. Ale aj vám hovorím, že sú to neoddeliteľné veci. Prichádzajú spolu a ak
jedna z nich sedí vedľa vás pri stole, myslite na to, že druhá spí na vašom lôžku“
(Ch. Gibran, Prorok).
„Aj polnoc je poludnie, aj bolesť je radosť, aj trápenie je požehnaním, noc je slnkom…
aj múdry je bláznom… Povedali ste niekedy áno nejakej jednoduchej radosti?
Priatelia, vtedy ste povedali áno aj všetkej bolesti“ (F.Nietzsche, Tak hovovil
Zarathustra)
„Prosba (v. 2-6) a vďaka (v.7-12) sú usporiadané podľa stálej formy v biblickej
modlitbe, ktorá aj v najhlbšom zničení ignoruje úplné zúfalstvo. Chrám v Jeruzaleme
„tieň krídel“ (archy) a kozmos (zem, nebesia a oblaky) sa stretajú a hovoria o Božej
láske. Zlo, ktoré dolieha na modliaceho sa je predstavené veľmi blízkym zobrazením:
lev, ktorý je v útočnej pozícii evokuje bojovníka, ktorý je ozbrojený oštepmi, šípmi
a mečmi (v.5). Boh sa však zjavuje z neba a posiela svojich poslov spásy, Božie
čnosti, ktoré sú perzonifikované Vernosťou a Milosťou (v.4). A vtedy sa pre
prenasledovaného zjaví nová zornica. Veľmi nežný je spev vo verši 9. Je to pozvanie
pre harfu a citaru, ktoré počas obdobia žiaľu boli predstavené takmer „ako v sne“,
prikryté pohrebným plátnom a teda mlčiace. Keď skončí trápenia, keď prestane noc,
oni „sa zobudia“, aby prebudili vo svojom čase zornicu nového dňa svetla a pokoja.“
(D.M.Turoldo, G.F.Ravasi)

WordPress Video Lightbox Plugin