Žalm 58

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár

Text tohto žalmu nie je veľmi jasný. Žalmista opisuje dosť ťažkú situáciu pre seba a pre svoje mesto, proti ktorému sa spájajú vonkajší nepriatelia a vnútorní zradcovia. Vnútorné utrpenia spravodlivých a prorokov SZ zoči voči rozporom a nenávisti, ktoré delili ich mesta, hlavne v najkľúčovejších momentoch histórie sú veľmi zreteľné. V týchto momentoch jediným pevným a oporným miestom sa javí Božia ochrana a k nej sa tieto sväté duše, ktoré sú bez inej nádeje utiekajú. Vďaka týmto vyvoleným už vtedy Boh skracoval čas súženia.

Cirkev plače s tými, ktorí plačú, berie za svoje utrpenia národov a snaží sa byť sprostredkovateľkou pokoja – táto jej úloha spočíva v znovuprinášaní pokoja – pokoj s Bohom vo svedomiach, inštitúciach, vo vláde národov. Každý kresťan je skutočným bojovým poľom. Boj nadobúda každý deň rôzne tváre. Ku pokušeniam provokovaným zvonka a od nepriateľa, ktorý chodí okolo ako zúrivý lev, ktorý hľadá korisť sa pridávajú naše osobné slabosti (Rim 7,23-24). ale omnoho silnejšou sa stáva dôvera a nádej v Ježiša Krista nášho Spasiteľa. Máme stále volať o pomoc k Pánovi, aby nás zachránil.

Boh nás v čase pokušení prichádza hľadať, pretože my sami seba nepoznáme, no vďaka týmto pokušeniam a skúškam nám môže ukázať pravdu o nás. Milosrdenstvo nie je iba Božia statická vlastnosť, ale prejavuje sa v jeho konaní voči ľuďom. Je definované tým, že predchádza, teda je stále vpredu a pripravené pomôcť najmä v kontrontáciach s protivníkmi. Dávid chce povedať: „Nech budem akokoľvek mocný, nikdy nezneužijem svoju moc a vymoženosti, tak ako to urobil Šaul. Nikdy nezabudnem, že všetko, čím som, dlhujem tvojmu milosrdenstvu, veď ty jediný si moja pevnosť (záštita) a moja sila.“

„Môj Boh, moje milosrdenstvo!“ (sv. Terézia z Avily).   

WordPress Video Lightbox Plugin