Žalm 59 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 59 2. časť: Poď mi v ústrety a pozri
„Je hlboká noc, žalmista je ukrytý vo svojom dome, vonku sa zúriví psy zhromažďujú
na cestách mesta a krúžia dookola. Je to obraz síl, ktoré chcú priniesť tragédiu, a tak
sa stáva tento obraz podobenstvom strachov života, jeho príšer, mečov, ktoré sú
pripravené zasiahnuť slabého. Refrén v žalme o psoch (v. 7.15) je tak symbolickým
zvýraznením prízrakov zla, ktoré nás obklopujú. Ale nakoniec sa horizont otvára:
prichádza svitanie, na cesty mesta sa vracia ticho a pokoj, svetlo slnka nám vracia
život. Toto je podobenstvom spásy, ktorej „jedinou záštitou“ je Boh. Iba on môže
ustráchanému človeku priniesť ochranu. A tento človek potom začína spievať (v.17-
18) svoj hymnus vďaky a nádeje. Takto sa uzatvára temná noc, ktorá nie je ani tak
chronologická, ako skôr duchovná.“ (G.F.Ravasi, D.M.Turoldo)
Aj tento žalm je prosbou o pomoc zo strany Dávida, ktorý je obklopený svojimi
prenasledovateľmi a jedine Boh je ten, ku komu sa utieka. Žalmy predtým opisujú
situáciu, v ktorej sa Dávid nachádza, keď je prenasledovaný Saulom a jeho ľuďmi,
ktorí ho chcú eliminovať. Aj v tomto žalme vidíme ten istý kontext so Saulom, ktorý
posiela svojich ľudí, aby zabili Dávida. V tejto situácii vidíme ako sa Dávid utieka
vždy ku svojmu Jedinému Bohu, ktorý ho nikdy nezradil a ani neopustill, vie, že sa
k nemu môže utiekať a svoju srdce odovzdáva jemu, aby ho oslobodil od
prenasledovateľov a uvrhol ich do svojho hnevu.
„Potešujme sa a plesajme v Pánovi. Božie Srdce sa vylieva na zem a jeho vyliatie
nebude stratené kvôli zlám zeme a nakoniec bude on, ktorý vyhrá, Pán.“ (Bl. Alojz
Orione)

WordPress Video Lightbox Plugin