Žalm 59

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 59

Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov,
chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne.
Vytrhni ma z rúk zločincov
a zachráň pred krvilačníkmi.
Pozri, úklady robia na môj život
a surovo sa vrhajú na mňa.
Pane, neťaží ma ani priestupok, ani hriech;
nedopustil som sa neprávosti, a predsa sa zbiehajú a na mňa chystajú.
Hor’ sa, poď mi v ústrety a pozri.

{full-text}
[Ty, Pane, Bože mocností, Boh Izraela,
precitni a potrestaj všetkých pohanov,
nemaj zľutovanie nad tými, čo vierolomne konajú.
Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy
a pobehujú okolo mesta.
Hľa, čo chrlia ich ústa,
meč majú na perách: „Ktože to počuje?“
Ty sa im však smeješ, Pane;
vysmievaš sa všetkým pohanom.]

{/full-text}
Záštita moja, čakám na teba;
lebo ty, Bože, si moja ochrana.
So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza.
Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť.

{full-text}
[Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol;
rozožeň ich svojou mocou
a zraz ich k zemi, Pane, môj ochranca.
Pre hriech ich úst, pre reč ich perí
nech sa chytia do svojej pýchy;
pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli.
Skoncuj s nimi v rozhorčení,
skoncuj a nebude ich;
a spoznajú, že Boh panuje v Jakubovi a až po kraj zeme.
Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy
a pobehujú okolo mesta.
Túlajú sa za pokrmom
a ak sa nenasýtia, skuvíňajú.]

{/full-text}
Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.
Tebe, záštita moja, chcem spievať,
lebo ty, Bože, si môj ochranca,
môj Boh, moje milosrdenstvo.

Komentár

Text tohto žalmu nie je veľmi jasný. Žalmista opisuje dosť ťažkú situáciu pre seba a pre svoje mesto, proti ktorému sa spájajú vonkajší nepriatelia a vnútorní zradcovia. Vnútorné utrpenia spravodlivých a prorokov SZ zoči voči rozporom a nenávisti, ktoré delili ich mesta, hlavne v najkľúčovejších momentoch histórie sú veľmi zreteľné. V týchto momentoch jediným pevným a oporným miestom sa javí Božia ochrana a k nej sa tieto sväté duše, ktoré sú bez inej nádeje utiekajú. Vďaka týmto vyvoleným už vtedy Boh skracoval čas súženia.

Cirkev plače s tými, ktorí plačú, berie za svoje utrpenia národov a snaží sa byť sprostredkovateľkou pokoja – táto jej úloha spočíva v znovuprinášaní pokoja – pokoj s Bohom vo svedomiach, inštitúciach, vo vláde národov. Každý kresťan je skutočným bojovým poľom. Boj nadobúda každý deň rôzne tváre. Ku pokušeniam provokovaným zvonka a od nepriateľa, ktorý chodí okolo ako zúrivý lev, ktorý hľadá korisť sa pridávajú naše osobné slabosti (Rim 7,23-24). ale omnoho silnejšou sa stáva dôvera a nádej v Ježiša Krista nášho Spasiteľa. Máme stále volať o pomoc k Pánovi, aby nás zachránil.

Boh nás v čase pokušení prichádza hľadať, pretože my sami seba nepoznáme, no vďaka týmto pokušeniam a skúškam nám môže ukázať pravdu o nás. Milosrdenstvo nie je iba Božia statická vlastnosť, ale prejavuje sa v jeho konaní voči ľuďom. Je definované tým, že predchádza, teda je stále vpredu a pripravené pomôcť najmä v kontrontáciach s protivníkmi. Dávid chce povedať: „Nech budem akokoľvek mocný, nikdy nezneužijem svoju moc a vymoženosti, tak ako to urobil Šaul. Nikdy nezabudnem, že všetko, čím som, dlhujem tvojmu milosrdenstvu, veď ty jediný si moja pevnosť (záštita) a moja sila.“

„Môj Boh, moje milosrdenstvo!“ (sv. Terézia z Avily).

WordPress Video Lightbox Plugin