Žalm 6

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Úbožiak prosí Pána o milosť

Pane, nekarhaj ma v svojom hneve,
netrestaj ma v svojom rozhorčení.

Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny,
uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.
Aj dušu mám už celkom zdesenú.
Ale ty, Pane, dokedy…?

Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu.
Spas ma, veď si milosrdný.
Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba.
A kto ťa môže chváliť v podsvetí?

Už ma vyčerpalo vzlykanie,
lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču,
slzami máčam svoju posteľ.
Od náreku sa mi oko zahmlilo
a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol.

Odíďte odo mňa, všetci, čo páchate neprávosť,
lebo Pán vyslyšal môj hlasný plač.
Pán moju prosbu vyslyšal,
Pán prijal moju modlitbu.
Všetci moji nepriatelia nech sa zahanbia a nech sa zdesia náramne
a zahanbení nech sa ihneď stratia.

Komentár

Zvolanie tohto žalmu pramení z bolesti, ktorá je osobitne intenzívna a ktorá trhá dušu a telo žalmistu zhrozeného zo strachu, že zostal Bohom opustený uprostred bolesti a nepriateľov. Žiada si oslobodenie zo smrti.

V chápaní Starého Zákona skutočným životom bol ten prežitý na tejto zemi, kde sa naplno realizovali podmienky zmluvy s Bohom. Preto iba v tomto živote mohol veriaci vzdávať Bohu skutočnú chválu, úctu a službu, ktoré boli vhodné pre neho. (Ž 30.10. Ž 88, 11-13. Ž 115,17, Iz 38,18n, Sir 9,5, Sir 6,10)

Na vrchole bolesti si žalmista sťažuje Bohu a opisuje svoju biednu situáciu: je zničený vzlykmi a slzami. Uistený modlitbou a vnútorne utešený istotou, že bude vypočutý, žalmista takmer až vyzýva svojich nepriateľov až skoro sebaistým spôsobom.

Tento žalm je formovaný ako Kristova modlitba počas utrpenia, ako slovo, ktorým on sám, najvyšší sudca bude konať spravodlivosť so svojimi nepriateľmi. (Hebr 5,7-9, Sk 10,42, Mk 14,33 –36, Mt 25,41)

Patristická tradícia zahŕňa žalm 6 medzi kajúce žalmy a pozýva nás, aby sme upriamili svoju pozornosť na pravé a najväčšie zlo, ktoré nás môže zasiahnuť a teda na hriech, ktorý je koreňom všetkých ostatných ziel, či fyzických, alebo morálnych. Prítomnosť hriechu v živote človeka je príčinou úzkosti a nepokoja. Hriech zamotáva ľudskú existenciu do atmosféry pekla, pretože je prázdnotou bez Boha, bez jeho svetla, slobody a lásky.

Žalm 6 nám pomáha uzdraviť sa z tejto duchovnej nemohúcnosti a vstať z tejto smrti vložiac do nášho srdca hnev a odpor voči hriechu. (Gal 6, 2, Rim 12, 13.15)

WordPress Video Lightbox Plugin