Žalm 61 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 61 2. časť komentár: Vysoké bralo

„Buď pozorný ku mojej modlitbe“, týmito slovami sa otvára žalm 61. Pýtam sa, či je dnes nevyhnutné žiadať Boha, aby bol pozorný na moju modlitbu, On, ktorý skúma a pozná ma, vie do hĺbky všetky slová, ktoré tvoria moje modlitby, pozná slzy, ktorý zmývajú priania a žiadosti zákroku a prímluvy, vie aká bolesť sprevádza obdobia, ktoré nám život prináša žiť, pozná hluk krokov, ktoré volajú ku zdolaniu bralo, ktoré je príliš vysoké, ktorým je náš život. V tejto opevnenej veži, ktorá je neustále napádaná nepriateľom, On je živou Prítomnosťou, ktorej sa dá dotknúť, zápletkou a dejom osôb, situácií, udalostí, ktoré mi pomáhajú zakúšať prítomnosť Boha, ktorý je blízky, dobrotivý, aj keď sa nepohodlie a bolesť zdajú príliš silné a prevyšujúce, k tomu, aby sme boli vypočutí. Za toto vzdávam vďaky a „budem spievať hymny tvojmu menu navždy“. (Elena Fabbri)

WordPress Video Lightbox Plugin