Žalm 63

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 63

Bože, ty si môj Boh,
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody,
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni
a vidieť tvoju moc a slávu.
Veď tvoja milosť je lepšia než život;
moje pery budú ťa oslavovať.
Celý život ťa chcem velebiť
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
Na svojom lôžku myslím na teba,
o tebe rozjímam hneď za rána.
Lebo ty si mi pomáhal
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
Moja duša sa vinie k tebe,
ujímaš sa ma svojou pravicou.

{full-text}
[Tí však, čo chcú môj život zahubiť,
zostúpia do hlbín zeme;
vydaní budú meču napospas,
stanú sa korisťou šakalov.
Kráľ sa však bude tešiť v Bohu;
chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho,
lebo budú umlčané ústa klamárov.]
{/full-text}

Komentár

Text žalmu sa zrejme dotýka udalosti o úteku Dávida z Jeruzalema (2Sam 15, 2Sam 18), ale spája sa aj s 1Sam 26,2-3, keď Dávida trápila skôr bolesť jeho duše, než ohrozenie tela. „Tento svet je miestom ustavičného smädu, zatiaľ čo na onom svete budeme napojení do vôle.“ (sv. Augustin). Dávid obnovoval svoje hľadanie Boha pri každom novom svitaní. Celá jeho bytosť je naplnená túžbou po Bohu. Dávid na púšti dosiahol úplnú harmóniu tela i duše, lebo jeho duša smädila po Bohu a jeho telo po ňom prahlo, celý bol preniknutý spiritualitou, videl srdcom. Telo sýti chlieb, voda, ovocie, víno, Dušu zasa modlitba.

Verná láska Boha – vedomie skalopevnej vernosti Boha, ktorý je milosrdný je sladšie ako život. Zmyslom života je dušou čerpať Božie milosrdenstvo a telom a slovami oslavovať Boha. Pravým cieľom modlitby je dvíhať – vyzdvihovať Božie meno a vyvyšovať ho. „Keď si na teba spomeniem, vždy potešíš moju dušu.“ (Ibn Ezra).

„Keď sme ukrytý pod Krídlami Pána, môžeme všetko konať s radosťou…Aby sme sa pod tieto krídla zmestili, musíme ostať maličkými a neustále si uvedomovať Pánovu veľkosť.“ (sv. Augustin).

Skôr ako o primknutí sa k Bohu tu zrejme Dávid hovorí o jeho snaživom nasledovaní, podobne ako začiatok žalmu hovorí o jeho úpornom hľadaní. „Uchopila ma tvoja pravica, držím sa ťa ako plameň knôtu a posilňuje ma Tóra, ktorú priniesla tvoja pravica.“ Neustála meditácia nad Božím Slovom je pre Dávida zárukou, že je pod Božou ochranou.

Žalm 63 je spevom mystickej lásky, naplnením túžby veriaceho človeka po večnom splynutí s Bohom, ku ktorému duša prilipla, je dôvodom radostnej a vďačnej chvály. Videnie Božej moci a slávy v chráme je viac ako život sám – je naplnením života Božou dobrotou.

WordPress Video Lightbox Plugin