Žalm 64 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 64 2. časť: Božie šípy

Tento žalm je opisom toho, ako žalmista vyjadruje psychologické prenasledovanie,
ktorého je obeťou. Nemáme pred sebou len fyzické prenasledovanie, ktoré ubližuje
spravodlivému, ale aj to psychologické: nie náhodou sa hovorí, že slová vedia viac
ublížiť ako zbraň. Jasne vidíme ako žalmista je naozaj zranený ubližujúcim
správaním sa voči nemu zo strany falošných a zlých ľudí. Žalmista však nie je sám
proti zlu tých, ktorí sa proti nemu spriahli, ale má pri sebe Pána, ktorý porazí
falošných cez ich vlastné slová.
„Táto modlitba bola utvorená tak, aby mohla byť recitovaná všetkými, ktorí vidia vo
svojom živote to ako na nich útočia jedovaté šípy klamstva a zlých súdov. Keď
vieme, čo znamená slovo v spoločnosti a v hovorenom slove ako bola tá
v Starovekom Oriente, môžme tušiť drámu toho, kto je obklopený pavučinou
klamstiev, ranený falošnými svedectvami, izolovaný od spoločenského diania. Žalm
je teda spôsobom modlitby pre oklamaných a prenasledovaných. Jeho posolstvo je
podporené symbolickou opozíciou, ktorá má veľkú silu: z jednej strany útočia
jedovaté šípy klamstva a lži, hanebné, pretože vrhané v tme (v.4-7), na druhej strane
padajú, pretože ich ničí Božia prítomnosť, ktorá poráža klamárov (v.8-9). Dokonca
podľa vízie stálej pomsty v samotnom hriechu šíp klamstva, ktorý je ako „boomerang“
sa vracia na toho, kto ho ho vystrelil. A teda posledný, ktorý sa bude tešiť je
spravodlivý (v.11).“ (G.F.Ravasi, D.M.Turoldo)
Žalm končí pohľadom viery v to, ako sa spravodlivý teší v Pánovi a ako „priami
srdcom“ čerpajú svoju slávu z Boha.

WordPress Video Lightbox Plugin