Žalm 64

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 64

Počuj, Bože, môj hlasitý nárek;
ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom.
Bráň ma pred zberbou ničomníkov,
pred tlupou zločincov.
Jazyk si brúsia ako meč,
ako šípy hádžu jedovaté slová,
aby nevinného zasiahli z úkrytu.
Znezrady a smelo doňho strieľajú,
utvrdzujú sa v zločinnom zámere.
Radia sa, ako zastrieť osídla,
a vravia si: „Ktože ich zbadá?“
Vymýšľajú neprávosť
a čo vymyslia, aj dovŕšia.
Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť.
Lež Boh ich zasiahol svojimi šípmi;
zrazu ich pokryli rany,
vlastný jazyk sa im stal nešťastím.
Všetci, čo ich vidia, kývajú hlavou,
strach zachváti každého človeka;
i budú hlásať Božie skutky
a chápať jeho diela.
Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho
a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

Komentár

Majstri rozprávania o žalmoch vzťahovali tento žalm na Daniela, ktorý bol hodený do jamy levovej. Vyjadrenie žalmu sa pekne hodí k tomuto rozprávaniu. „Hlasitý nárek“ – vzdychanie: tento hebrejský výraz definuje celý charakter žalmu, je kľúčový. V našom kontexte ide o trpkú sťažnosť prameniacu z bezmocnosti a svojim charakterom sa najviac približuje k Job 7,11. Nevinný bezúhonný človek je ten, ktorý koná správne a teda v súlade s Tórou.

Hriech a nespravodlivosť sú v každom z nás. Nie je to ktosi vonku, kto proti nám bojuje, ale naše vlastné vnútro. Na jednej strane túžime priľnúť k Bohu, no na druhej s potešením lipneme k svetu. Musíme sa stále brániť a odmietať ho dovtedy, kým si naše porušiteľné telo neoblečie neporušiteľnosť (sv. Augustin). „Hlboké srdce je také, ktoré uvažuje o Božských veciach a vyhýba sa veciam pozemským. Srdce je hlboké nie preto, žeby v ňom Boh prebýval hlbšie, ale preto že v srdci človeka Božia prítomnosť neustále rastie.“ (Kassiodor).

„Boh spôsobuje, že nástrahy, ktoré nepriatelia kladú, oslabnú a stanú sa bezvýznamnými, podobne ako detský šíp, ktorý je slabý a neschopný ublížiť“. (Teodor z Mopsuestie).

Refrén môžeme vnímať ako želanie, ale aj ako vyjadrenie istoty, alebo ako jednoduché vyjadrenie budúcnosti. „Úprimné srdce“ – priame: ide o prejav veľkej dôvery v Boha.

My kresťania by sme mali prežívať nie v sebe, ale v Bohu, ktorý je našim dobrom. V Pánovi sa môžeme radovať my všetci, ktorí sme zachránení Ježišovou krvou – z toho, že On vstal z mŕtvych a daroval nám večný život (sv. Augustin).

WordPress Video Lightbox Plugin