Žalm 65 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 65 2. časť: komentár

Žalm ponúka realistický pohľad na človeka. Človek je slabý a doliehajú na
neho dôsledky hriechu a viny tak silno, že ho stláčajú k zemi a porážajú.
V kontexte stvoreného sveta je človek jeho súčasťou a uvedomuje si vlastnú
malosť v porovnaní so Stvoriteľom. Človek je odkázaný na Božie
požehnanie zeme aj pri zabezpečovaní vlastných životných potrieb.
Ako odpoveď na ľudskú situáciu žalm ponúka dôležité výpovede o Bohu. Je
to predovšetkým teológia odpustenia, podľa ktorej Boh odpúšťa previnenia
a hriešnika prijíma k sebe. Boh sa neustále ukazuje ako ten, kto tvorí, dáva
život, podnecuje aktivitu. Je zárukou stability a poriadku a toto požehnanie
nepatrí iba vyvolenému národu, ale je rozšírené na celí ľudstvo. Boh netvorí
hotové produkty, ale umožňuje osobný rozvoj. Takto je každý Boží dar
výzvou a možnosťou rozvinúť sa.
Odpustenie je vyjadrením Božej dobroty a zvrchovanosti, ktorá je rozšírená
na celé stvorenie. Boh dáva život a existenciu svetu a ľuďom.
Samotný žalm sa od začiatku predstavuje ako „oslava“ a k tejtom myšlienke
sa vracia i na konci (jasať, plesať). Oslava Boha je na začiatku spojená
s tichom, Boh je velebený nie mnohovravnosťou, ale postojom človeka
a následným plnením sľubov.
Slovesá „jasať, spievať a plesať“ sa často použivajú v kontexte Božej oslavy
a ako poďakovanie za jeho dobrodenia (Ž 47,2, Ž 66,1, Ž 81,2, Ž 95, 1.2, Ž
98,4 a Ž 13,6, Ž 21,14, Ž 27,6, Ž 28,7).
Žalm je oslavou Boha, ktorý je istota pre všetky končiny zeme a mora diaľav
(v.6). Na tohto Boha sa s nádejou na odpustenie obracajú veriaci vedomí si
svojej hriešnosti (Ž 65,2-4). Boh tak, ako pokoruje chaos a zlo vo svete,
premáha aj hriech, ktorý ťaží prosiaceho.
Príroda sa stáva výrečným znamením Božej krásy a veľkosti.
Žalm je teologickou kontempláciou nad tým, čo spája stvorenie a vykúpenie.

WordPress Video Lightbox Plugin