Žalm 72 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár: Žalm 72. 2. časť: Poskytne pomoc deťom bedára

Slovo „pokoj“ v kontexte v.3 sa dá priliehavejšie chápať ako „blaho“ a „prosperita“. Toto „blaho“ rozšírené po celej krajine, po všetkých „vrchoch a pahorkoch“, sa stáva skutočnosťou „vďaka“ spravodlivosti, ktorú kráľ dostal od Boha.

Vo v. 4 čítame o biednych z ľudu. Biedny a úbožiak sú predstavitelia obyvateľstva, vzbudzujúci v Božich očiach súcit.

Boh najprv obhajuje biednych, potom ochraňuje úbožiakov a nakoniec odstraňuje utláčateľov.

  1. 5: „Bázeň pred Bohom má byť taká dôsledná a stála, ako pravidelný pohyb slnka a mesiaca po obežných dráhach“ (Malbim)

„Tak ako nie je možné, aby slnko prestalo vychádzať a svietiť, rovnako nie je možné, aby kráľ prestal preukazovať svoj záujem o to, aby s Božou pomocou zavládol pokoj“ (Teodor z Mopsuestie)

V.6: Obraz vody a najmä dažďa sa často interpretuje ako znak požehania, ktoré Boh zosiela na zem. „Verš naznačuje vlastnosti ideálneho panovníka: zostúpi na úroveň obyčajných ľudí, zaujíma sa o ich život, a tak jeho slová prenikajú hlboko do sŕdc ľudí, ako keď dážď vsiakne do zeme“ (Hirsch). „Ako spŕška dažďových kvapiek životodarne ovlaží vyprahnutú zem, tak slová dobroprajného kráľa napoja duchovný smäd ľudu a potešia ho“ (Radak)

„Tento verš ohlasuje v prorockom zmysle tajomstvo Kristovho narodenia. Lebo Pán zástupov, pred tvárou ktorého sa trasie celá zem a chveje sa každé stvorenie, rozhodol sa v tichosti zostúpiť na zem do panenského lona, tak ako zostúpi dážď na rúno. Učinil tak, aby ešte viac ukázal svoju silu tým, že zmiernil svoju nevýslovnú moc, ako hovorí apoštol Pavol: Flp 2,6-7“ (Kassiodor).

„Žalmami 2, 89, 110 a 72 sa tvorí klasická skupina štyroch žalmov, ktoré sú kráľovské a sú intepretované aj židovskou aj kresťanskou tradíciou ako mesiášske. Za tvárou mladého kráľa, ktorý je krátko pred korunováciou a ktorému sa praje kráľovstvo spravodlivosti na dlhé roky, sa profiluje tvár kráľa, ktorý je dokonalý „Pomazaný-Mesiáš“, najväčší, ktorý skutočne „porazí a zničí utláčateľa“ (v.4). Jeho spravodlivosť bude dokonalá, jeho vláda univerzálna, jeho kráľovstvo večné, celý vesmír bude zapojený do pokoja, slávny a a očakávaný shalom (pokoj), ktorý je vo v. 16 vykreslený v poľnohospodárskych farbách (na zemi bude hojnosť obylia…)“

(D.M.Turoldo, G.F. Ravasi)

Žalm 72 nám pripomína, že všetci sme občanmi pod Božou vládou. Všetci ľudskí vládcovia, politici, si majú byť vedomí, že cesta k pokoju a štastiu vedie cez zodpovednosť za spravodlivosť. Táto cesta má byť zaodetá do súcitu a vedomia nevyčísliteľnej hodnoty života každého človeka na zemi, ktorý má byť milovaný. Lebo láska, napriek tomu, že sa zdá slabou, je najväčšou silou vo svete (1Kor 1,25, 2Kor 12,9)

WordPress Video Lightbox Plugin