Žalm 76 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 76 komentár 2. časť: Si zázračný

Tento žalm bol pravdepodobne zložený, aby oslavoval oslobodenie Jeruzalema, ktoré sa udialo pri porážke Senacheriba v roku 701 pred Kr. (2Kr 19, Iz 37). Udalosť, za ktorú sa v tomto žalme vzdávajú vďaky je politického charakteru, ale v Izraeli aj politické udalosti mali náboženský význam, pretože Izrael bol Boží ľud a všetko, čo sa týkalo ľudu, sa prakticky týkalo aj Boha. 

Mnohé z veršov v tomto žalme sa v kresťanskej tradícii čítali ako proroctvo udalostí, ktoré sprevádzali Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie. Kristus je Mesiáš, ktorý otvára obdobie pokoja.

Pán je autorom našich duchovných víťazstiev. On nám pomáha svojou milosťou, aby sme zvíťazili nad našim starým človekom a posilňovali toho nového, ktorý sa narodil v krste, aby nám prinášal vnútorný pokoj. Koná v nás svoje dielo mocou, ktorú dostal, aby súdil každý okamih nášho života a ľudskej histórie. Učme sa žiť vo svetle jeho súdu, ktorý sa na konci nášho života a na konci histórie naplní na každom z nás. 

„Božie víťazstvo je úplné a na bojovom poli je prítomná postava Pána, ktorá je zahalená do svetla a obklopená všetkými chudobnými (poníženými, skromnými) zeme (v. 10).“ (G.F. Ravasi)

Terézia z Lisieux používa v. 10 pri vyjadrení svojej túžby po Kristovi. Ide o výraz očakávania a priania modliaceho sa človeka, pre ktorého je Kristus „skrytým pokladom“. Terézia vyslovuje želanie milovať ho nie pre jeho dary, ale preto, aby on sám bol odmenou milujúceho človeka. Túto nádej v Krista vyznačuje zvolaním, že „čoskoro Ježiš vstane a zachráni všetkých tichých a pokorných tejto zeme!“ (Terézia z Lisieux)

WordPress Video Lightbox Plugin