Žalm 84 – 1. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 84 1. časť komentár:

„Otvorený zvolaniu úžasu pútnika, ktorý prišiel pred chrám, tento spev Siona plný rozohrievajúcej krásy opisuje nostalgiu toho istého pútnika, keď je nútený opustiť sväté mesto. Túžba, ktorá ho preniká počas modlitby, prechádza cez tri rôzne tóniny. 

Prvou je stará túžba, ktorá sa rozpálila počas cesty, zatiaľ čo prechádzal cez Údolie Plaču (lokalita identifikovaná na rôznych miestach), počas toho ako prechádzal od pevnosti ku pevnosti, počas začínajúceho prvého jesenného dažďa (v.7-8).

Druhou je túžba sýtená pred Chrámom, v intimite modlitby, v nádvoriach, kde planula a slávila sa liturgia. 

A nakoniec je tu túžba, ktorá sa znova rodí, keď pred odchodom do vlastných domov, hovorí zbohom a upiera posledný pohľad na Sion. Pútnikovi sa javí takmer spontánne závidieť lastovičke a vrabcovi, že majú svoje hniezdo pod strechou a na rímsach chrámu. Pretože byť na Sione je ako byť v nebi, v radosti intimity s Bohom. Môžu byť fascinujúce paláce mocných a pohanské svätyne, ale básnik už vykonal svoje rozhodnutie, bez váhania: „Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší iných tisíce.“ (v.11). Pretože – komentoval Augustín – „tento jediný večný deň nepodlieha predchádzajúcemu dňu a nie je stlačený nasledujúcim dňom“. (G.F.Ravasi)

„Keď stúpam do Jeruzalema, hľadám pokoj. Vidím synov Koreho, ktorí strážia brány chrámu. Ja, pútnik, levita. Prebývať v tieni Pánovho domu, blízko chrámového oltára, utiekať sa v pokoji pod jeho strechu. Miesto stvorené k tomu, aby som tu našiel vnútorný pokoj, aby som zahnal vlastné neporiadky. Ale aj miesto, aby som našiel pokoj a útočisko. Ako toľké množstvo utečencov v dejinách, ktorí žiadali a našli azyl a ochranu pred prenasledovaním, v kostoloch, v mešitách, v chrámoch. Dnes, počas toho, ako to píšem cez svätý piatok na Veľkú Noc v roku 2022, sú v tom istom čase kresťanská Veľká Noc, židovská Pascha a sme v strede mesiaca Ramadan. A v tento najsvätejší čas na najsvätejšom mieste v Jeruzaleme, kde sa zrodil Chrám, sa koná krvavé divadlo násilných bojov. Preto skupina mladých Palestínčanov hľadá útočisko „pri tvojich oltároch“. 

Pane zástupov, zastav tieto pochody smrti. Zastav všetky cesty smrti, ktoré nás obklopujú. Priveď nás na cesty pokoja. Blažený, kto uschová u teba svoju silu a nepoužíva ju, aby útočil alebo sa chcel pomstiť. Vyberám si možnosť žiť jeden deň na prahu tvojho domu, viac než tisíce bez pokoja, v stanoch toho, kto je vo vojne. Buď ty, Pán zástupov, nie ja, nie ľudské, čo hľadá vojnu. A nikdy viac nebudeme bojovať.“ (Daniele Missiroli)

WordPress Video Lightbox Plugin