Žalm 90 – 1. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

 

Žalm 90 komentár 

„Tento žalm necháva predo mnou ísť život človeka a jeho cestu viery. Začína zvolaním, ktoré je zakorenené v slovách „Boh je útočisko z pokolenia na pokolenie“. Spomínam si na detskú modlitbu, ktorá bola ešte vzdialená, akoby mi bola odovzdaná rodičmi alebo nejakým učiteľom, nežitá osobne. Úvod, ktorý som mnohokrát používal, keď som bol malý, obrátený k Bohu, ktorého mi iní pomáhali spoznávať. Ako si však malé dieťa môže predstaviť Božiu nesmiernosť? A tu sú pred nami tieto obrazy, ktoré sú spojené s prírodou, ktoré sa postupne stávajú komplexnejšie, zrelšie, keď začínajú hovoriť aj o tajných vinách a tajomstvách, akoby tento žalm naozaj prechádzal rytmus ľudskej existencie: „včerajší deň“ z verša 4 spája v sebe všetky roky, ktoré sa míňajú ako dych. Ak predtým porovnávacím metrom pre žalmistu bol čas nočnej stráže, sna nasledujúceho rána, potom začína vnímať váhu života, ktorý je vedomejší, ktorý učí počítať dni, pretože si uvedomuje aké sú obmedzené a stáva sa vďačným za čas, ktorý je mu udelený. Záver sa javí ako prianie, ktoré odovzdáva starec svojím vnúčatám: nie viac obrátený na seba samotného, pretože teraz už je blízko ku koncu svojho života, ale obrátený k deťom, aby aj oni mohli zažívať milosť a lásku tohto všemohúceho Boha. Pánova nádhera má žiariť na nové generácie tak ako to robil pre nás, a je našou povinnosťou odovzdávať toto svetlo. Verím, že „dielo“, ktoré sa spomína na konci žalmu nie je iba fyzickou prácou, ale je skutočne ohlasovaním tohto Boha. Medzi všetkými možnými darmi žalmista žiada predovšetkým láskavosť, tú, ktorá je vlastná matke a otcovi alebo dobrému učiteľovi alebo ešte lepšie samotnému Bohu, aby práve táto dobrotivosť bola rozpoznaná ako rozlišujúce znamenie Pánovej lásky k nám.“ (Vittorio Cicchetti)

WordPress Video Lightbox Plugin