Žalm 91 – 1. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 96 1. časť komentár:

Zastavím sa pri slovách žalmu: je tu zreteľné pozvanie, takmer príkaz pre všetky ženy a všetkých mužov zeme, aby dvihli svoj zrak k nebu a pozdvihli spoločnú modlitbu k Bohu, jediným hlasom, aby uznali jeho prítomnosť vo svete, ktorý ich obklopuje a chválili ho za zázraky stvorenia a za život, ktorý je najväčším darom. Pozýva pozerať sa novými očami vonku i dovnútra nás s uznanlivým obdivom toho, ktorý znova vidí vo hviezdnatom nebi, v zakvitnutom poli, v zasnežených vrcholcoch hôr, v tvári priateľa, v hĺbke svojho srdca znak jeho krásy. A pred takým divadlom sa odovzdať do veľkosti a moci Boha a uvedomiť si nekonečnú malosť človeka. Vedomie, ktoré nami zatrasie, ale nie strachom, ale radosťou. V slovách žalmu je naznačená cesta, ktorou máme prejsť: obrátenie sa od pochodu toho, ktorý vylúčil Boha zo svojho horizontu a pozvanie znova vložiť Boha nado všetko, oslavujúc ho naším životom.  Pozvanie k jednote: Božia túžba je, aby sme zobrali za ruky jeden druhého ako bratia a spolu sa vrátili k nemu. Spev, ktorý Boh túži počúvať je „novým“ spevom, nový v Biblii značí „dokonalý“, „plný“, „definitívny“: tu spev – projekt, ktorý má Boh pre dejiny a celý vesmír. Ale nový môže značiť aj nutnosť spevu, ktorý pramení z obnoveného srdca a tu je odkaz pre človeka, aby znova objavil skutočnú radosť, ktorá sa rodí z toho, že milujeme a že sa cítime byť milovaní, jedinečným a originálnym spôsobom a v spolu zdieľaní takej radosti. Táto istota človeku dáva stálosť, ako tomu, ktorý buduje dom na skale, ktorý ani dážď, ani búrka nemôžu zrúcať. Celé stvorenstvo a človek vychádza z neho, je znovu navrátená originálna harmónia s vlastnými blížnymi a s vlastným Pánom, nebudeme sa báť jeho návratu a jeho súdu: náš Boh je kráľ, ktorý vládne zo svojho trónu, ktorým je kríž a ktorý súdi zákonom svojho nekonečného milosrdenstva. Každý raz, keď sa modlím žalmy, žasnem ako sú tieto slová aktuálne a schopné znovu zrkadliť ľudské city v každom čase, osobitne v žalme 96 som objavila pozvanie k jednote pre ľudskú rodinu, znovu dať do poriadku náš život a naše priority, modliť sa k Bohu, ktorý je Pánom sveta a znovu objaviť tú túžbu po radosti smäd po nekonečne, ktorý býva v našom srdci a znovu objaviť cestu, ktorú privádza k dobrému životu a spoločne utvárať a tvoriť nový spev, spev oslavy a bratstva.“(Cristina Bianchi)

Žalmista vyzýva zvelebovať Pánovo meno, ktoré je sväté. Človek ho má uchovávať v pamäti v tichom klaňaní sa plnom lásky. Žalm má ekumenický aj ekologický charakter. Je novou piesňou, v ktorej je všetko stvorenie obnovené (Rim 8,19-21).

WordPress Video Lightbox Plugin