Žalm 92 – 1. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 92 1. časť: Pán je Najvyšší

„Tento žalm sa používal v synagogálnej liturgii na slávenie soboty, veľkého každotýždňového sviatku. Žalm 92 sa javí naozaj ako hymnus, ktorý má liturgický základ, v ktorom sa chváli Boh so spevmi a hudbou za jeho lásku a vernosť (v.2-4). „Corpus“ spevu je však obsadený konfrontáciou medzi spravodlivým a zločincom pred Bohom (v.5-16). Obraz zlého je prirovnávaný ku rastlinným obrazom, toto už vnímame v žalme 90, ako tráva, ktorá kvitne, čoskoro sa však obracia v prach a je zničená. Ďalší rastlinný obraz je používaný pre spravodlivého, ale jeho hodnota je úplne iná. Na rozdiel od ničomníka, ktorý je ako tráva bujných polí, ale miznúca, spravodlivý sa dvíha k nebu, je pevný a majestátny ako palma a céder Libanonu. Koruna jeho stromu má miesto v nebeskom chráme a jeho korene sú hlboko vo svätej a plodnej zemi Chrámu: jeho vrchol túži po nekonečne, jeho existencia sa stráca v božom (v.13-14). Sila ako tá jednorožca, krása ako je tá hrdinu pomazaného olejom (v.11), život ako má majestátny a stáročný strom, neprestávajúce plody pokračujúce v neustálej mladosti: toto je entuziastický spev spravodlivého, ktorý žalm 92 skrýva vo svojich strofách.“ (G.F. Ravasi)

WordPress Video Lightbox Plugin