Žalm 92 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 92 komentár použiť k 2. častí 

Verš 4. ukončuje tému vzdávania vďaky a sloveso hrať tu dostáva konkrétnu podobu v použitých hudobných nástrojoch, ktoré sprevádzajú radostný spev chvály a vďaky. Lutna (lýra) sa v knihe žalmov spomína celkom 14-krát, ide o menší brnkací nástroj, zatiaľ čo harfa bol väčší nástroj podobný dnešnej harfe. 

„Výsledok Božieho stvoriteľského diela bol celý zjavný až na siedmy deň, v sobotu. V tento deň telo odpočíva a myseľ môže obdivovať, aký úžasný je stvorený svet. Nádherná symetria a harmónia v prírode potešuje srdce.“ (Radak) „Všetko stvorenie a Božie konanie sa stáva pre nás dôvodom na budovanie duchovného života. Pozerať sa na hviezdy a nebo, pozerať sa na slnko a mesiac, všetko môže byť zdrojom premýšľania o poslušnosti, ktorú stvorenia majú voči Bohu. To buduje človeka, lebo mu dáva pochopiť zmysel poslušnosti voči Stvoriteľovi.“ (Hieronym)

„Keď čítame prvé slová, rozmer, ktorý nás hneď oslovi je ten, ktorý sa týka dňa v jeho celistvosti, kde nás Pán sprevádza a vedie nás v každom momente. Od rána do večera nás žalm pozýva, aby sme našli radosť v Pánovi a spomenuli si, že On žije spolu s nami našu každodennosť. Keď pokračujeme, tak nám žalm hovorí o tom, že žiť vieru v Pána značí zrodenie pokoja (palmy) a rast vo vznešenosti a spravodlivosti (céder). Téma kvitnutia sa spája aj s víťazstvom nad smrťou a zmŕtvychvstaním života. Skutočne aj v starobe tam budú ešte plody plné a plodné. Znovuzrodenie je ešte možné a je možné odovzdať Život budúcim generáciám. Dar plodov a náš prínos symbolizuje kontinuitu a stabilitu života v Kristovi, ktorý je životným pohybom, nádejou na znovuzrodenie, ponukou k tomu, aby sme ju zdieľali s blížnym. Staroba teda nedáva priestor koncu a míňaniu sa času, ale stáva sa svedectvom toho, ako ohlasovanie Pána môže všetko robiť možným a môže zaručiť zázrak večného života.“ (Samuele Bedetti e Maria Laura Gola)

WordPress Video Lightbox Plugin