Žalm 92 – 1. časť

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 92

Dobre je oslavovať Pána
a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;
za rána zvestovať tvoju dobrotu
a tvoju vernosť celú noc
na desaťstrunovej harfe a na lutne,
spevom a citarou.
Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou
a plesám nad dielami tvojich rúk.
Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane,
a aké hlboké tvoje myšlienky!
Nerozumný človek to nevie
a blázon to nechápe.
Hoci hriešnici rastú ako tráva
a kadejakí zločinci prekvitajú,
večná záhuba ich predsa neminie;
no ty, Pane, si najvyšší naveky.

II

Veď to, Pane, tvoji protivníci,
veď to tvoji protivníci zahynú
a rozprášení budú všetci zločinci.
Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami,
mažeš ma žírnym olejom.
Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov,
moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.
Spravodlivý sťa palma zakvitne
a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,
v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie,
úrodní budú a plní sviežosti;
a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý
a neprávosti v ňom niet.

Žalm 92 1. časť: Pán je Najvyšší

„Tento žalm sa používal v synagogálnej liturgii na slávenie soboty, veľkého každotýždňového sviatku. Žalm 92 sa javí naozaj ako hymnus, ktorý má liturgický základ, v ktorom sa chváli Boh so spevmi a hudbou za jeho lásku a vernosť (v.2-4). „Corpus“ spevu je však obsadený konfrontáciou medzi spravodlivým a zločincom pred Bohom (v.5-16). Obraz zlého je prirovnávaný ku rastlinným obrazom, toto už vnímame v žalme 90, ako tráva, ktorá kvitne, čoskoro sa však obracia v prach a je zničená. Ďalší rastlinný obraz je používaný pre spravodlivého, ale jeho hodnota je úplne iná. Na rozdiel od ničomníka, ktorý je ako tráva bujných polí, ale miznúca, spravodlivý sa dvíha k nebu, je pevný a majestátny ako palma a céder Libanonu. Koruna jeho stromu má miesto v nebeskom chráme a jeho korene sú hlboko vo svätej a plodnej zemi Chrámu: jeho vrchol túži po nekonečne, jeho existencia sa stráca v božom (v.13-14). Sila ako tá jednorožca, krása ako je tá hrdinu pomazaného olejom (v.11), život ako má majestátny a stáročný strom, neprestávajúce plody pokračujúce v neustálej mladosti: toto je entuziastický spev spravodlivého, ktorý žalm 92 skrýva vo svojich strofách.“ (G.F. Ravasi)

WordPress Video Lightbox Plugin