Žalm 98 – 2. verzia

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 98 komentár 2. časť:

„Žalm je intenzívnym dielom pozvania pre celé stvorenia, aby chválilo Boha a spája sa s obdobím vyslobodenia Izraelského ľudu z Egypta. Žalmista totiž chce, aby sa spievala nová pieseň ako symbol novej získanej slobody. Táto je nadobudnutá cez Boží zásah, ktorý potom, ako bol zjavne zabudnutý ľudom, obnovuje svoju lásku a svoju vernosť. Ako kráľ, ktorý koná so silou a zameraním sa na dobro svojich poddaných, Boh ukazuje svoju vlastnú moc. „Pravica“, ktorá v Biblii veľmi často symbolizuje silu, istotu a dôveryhodnosť pre spásu svojho ľudu. Ale táto neuveriteľná moc neprináša strach, ale prináša uistenie, pretože je sprevádzaná veľkým zmyslom pre spravodlivosť. Práve tieto hodnoty vyžarujú z posledných veršov, kde sa Boh stáva najvyšším sudcom sveta, ktorý ako kráľ sediaci na svojom tróne vládne a súdi s čestnosťou a spravodlivosťou. 

Veľkosť Božieho vstupu je definovaná v prvých veršoch ako „úžasná“ a je taká silná, že dokáže zjednotiť prírodné prvky ku tomu, aby oslavovali spolu s ľuďmi v jednotnom druhu orchestra: more a jeho obyvatelia hrajú hudbu, ktorá je sprevádzaná citarami a lesnými rohmi, rieky tlieskajú rukami, zatiaľ čo vrchy jasajúce tancujú. Ale spev nie je ohraničený oslavou spásy Izraela Božou rukou, ale predchádzajúc a urýchľujúc príchod Mesiáša, rozprestiera pozvanie ku oslavám aj pre nás, svedkov Spásy, ktorá nám je ponúknutá cez obetu Ježiša na kríži.“ (Alan Santini e Giulia Tomassini)

WordPress Video Lightbox Plugin