Žalm 16

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 16

Ochráň ma, Bože,
k tebe sa utiekam.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.
Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Svätým a slávnym mužom v krajine
patrí moja plná priazeň.
Rozmnožujú sa útrapy tých,
čo sa ženú za cudzími bôžikmi.
Nebudem vylievať krv na ich obetu,
ani ich mená nevezmem na pery.
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu,
v tvojich rukách je môj osud.
Pripadol mi diel v kraji prekrásnom:
a je to pre mňa znamenité dedičstvo.
Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril;
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Preto sa raduje moje srdce
a moja duša plesá
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.
Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.

Komentár

Žalmista zoči voči rozširovaniu sa kultu idolatrie vyhlasuje, že Boh je jeho všetko dobro a jeho cit je nasmerovaný ku tým, ktorí milujú Pána. Nikdy sa nechce obrátiť na stranu tých, ktorí nasledujú iné božstvá.

Pán je pre žalmistu dedičstvom, po ktorom tak veľmi túži: On drží v rukách osud žalmistu a jeho údel. Pán vskutku dal pocítiť žalmistovi svoju blízkosť a ochranu a toto je pre neho zdrojom intímnej radosti a istoty, že Boh ho neopustí v deň smrti, ale dopraje mu byť účastníkom jeho večného šťastia.

Tento žalm je pripisovaný Dávidovi v súvislosti z 1 Sam 26 a je v ňom priamy vzťah s tajomstvami Ježišovho života (Jn 6, 37-40, Rim 8, 16-17, Mt 20, 22, 1Pt 4,13, 1Pt 1, 3-4).

„Znovu vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať a nik vám nebude môcť zobrať vašu radosť“ (Jn 16,22).

Žalm nám ponúka istotu, že Pán nás učí a ochraňuje, pretože v jeho rukách je náš život. Každý idol, ktorý vstupuje do života kresťana ho ochudobňuje a ničí, pretože berie Bohu jeho práva a vysušuje životný prameň kresťanskej existencie, ktorá je stvorená na obraz a podobu Boha.

Iba v Pánovi môžeme nájsť prameň radosti, pokoja a isté prisľúbenie večného života za hranicou smrti.

WordPress Video Lightbox Plugin