Žalm 85 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 85 2. časť komentár:

„Tento žalm je vytvorený okolo slova shub, výraz pre „návrat“, čiže obrátenie sa, teda znovuvybudovanie Izraela. Je spevom nového sveta, v ktorom sa všetky božské vlastnosti Boha zmluvy opisujú ako obyvatelia. Tak Pravda a Božia láskavá vernosť sa objímajú, Spravodlivosť a Pokoj sa pobozkajú, zo zeme vyrastie Vernosť a z neba zostúpi Spása. 

Anglický básnik Milton spracoval túto víziu pokoja a nádeje vo svojej Vianočnej Óde: „Áno, vernosť a spravodlivosť sa vrátia medzi ľudí, zahalené v dúhe, a slávnostne odetá dobrota si sadne uprostred a poslúži si nebeským svetlom, pozbierajúc ku svojím žiariacim nohám oblek z oblakov. A nebo, ako na nejakej slávnosti otvorí úplne brány svojho veľkého paláca“. 

Kresťanská tradícia naozaj čítala tento spev „návratu“ Izraela ku svojej zemi a ku svojmu Bohu a v „návrate“ Boha ku Izraelu, svojej neveste, ako oslavu dokonalého objatia v Kristovi medzi ľudskou a božskou prirodzenosťou.“ (G.F. Ravasi)

„Žalm 85 je centralizovaný na slovo návrat. Návrat ľudu Izraela z exilu, ale aj akýkoľvek návrat domov, návrat k Bohu, návrat k podmienke lásky, ktorá vie plodiť nový život. Návrat k Bohu, ktorý nás volá, ktorý nás očakáva, ako milosrdný Otec očakával syna.

Pán vie vždy formulovať správne slová, aby som sa k nemu vrátil. Koľká krása a poézia je vo vete: „Láska a Pravda sa stretnú. Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.“ Ako by sa dalo zostať bez záujmu pri podobnom sľube? Áno, chcem sa vrátiť a bývať v dome Pána. Pretože to, čo tu ponúka je dokonalé. Je to všetko, čo si môžem priať. Pretože život bez lásky je iba čepeľov ostrého ľadu, tak ako nie je skutočná láska tá žitá v klamstve a všetci vieme, že nie je pravý pokoj bez toho, aby sa zakladal na spravodlivosti. A s Ježišom sa naplnilo proroctvo. V ľudskosti a božskosti Ježiša pravda a spravodlivosť  sa vtelili do lásky. A Ježiš zostáva pre nás jedinou cestou, ktorú máme nasledovať, aby sme boli súčasťou tejto nádhery.“ (Laura Magnani e Daniele Salvatori)

WordPress Video Lightbox Plugin