žalm 2 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 2. časť: komentár

Toto je jedna za najslávnejších častí žaltára: spolu so žalmom 110 predstavuje
klasickú mesiášsku modlitbu kresťanstva. Sám o sebe je tento spev textom
slávnostnej korunovačnej liturgie židovského kráľa. V ten deň, podľa orientálnej
praxe, bol vyhlásený za božského: „Syn môj ty si: dnes som ťa splodil“. (v.7). Ak pre
Izrael kráľ zostane Pánovým adoptívnym a nie prirodzeným synom, v kresťanskej
relektúre žalmu ním bude Kristus, Syn par excellance.

Na pozadí znie hluk vzbúr, ale Boh sa skláňa ku „synovej“ strane, ktorého stan porazí
každý odpor zla, akoby to bol hlinený džbán. A všetci sa sklonia, „aby mu pobozkali
nohy s chvejúcim sa srdcom“. (G.F.Ravasi, D.M. Turoldo)

WordPress Video Lightbox Plugin