Žalm 3 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 3. 2. časť: komentár: 

Je to ranná modlitba. Prvé hodiny sa obracajú ku dňu plnému bojov, dňu, v ktorom sú
rôzne pasce, sú v ňom utláčatelia, je poznačený bojom alebo presledovaním.
Zvolanie básnika pozná ukotvené prosby, ale aj krvavé výkriky v štýle spontánnej
modlitby, ktorá je typická pre Bibliu.

Pozná strach, ale predovšetkým pozná dôveru: „už od úsvitu je to on, ktorý ma drží
za ruku“ (v.6). Originálny hebrejský text je neústále sprevádzaný veľmi výrazným
spôsobom zvukom „i“, ktoré v hebrejčine je zámenom prvej osoby v jednotnom čísle:
modlitba je teda veľmi osobná, je odovzdaním sa celého „ja“ Bohu. (G.F.Ravasi,
D.M.Turoldo)

WordPress Video Lightbox Plugin