Žalm 119

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Žalm {r:Ž}119, 113-120{/r}

XV – ס (Samech)

Nenávidím ľudí dvojtvárnych,
ale tvoj zákon milujem.
Ty si mi ochrana a záštita,
na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Odstúpte odo mňa, zlomyseľníci,
ja chcem zachovať príkazy svojho Boha.
Ujmi sa ma podľa svojho prísľubu a budem žiť;
a nezahanbi ma v mojej nádeji.
Podopri ma a to ma zachráni,
vždy sa budem tešiť z tvojich ustanovení.
Zavrhuješ všetkých, čo opúšťajú tvoje ustanovenia,
lebo ich zmýšľanie je klamné.
Ako odpad ničíš všetkých hriešnikov na zemi,
preto tvoje prikázania milujem.
Telo sa mi chveje od strachu pred tebou,
lebo sa bojím tvojich rozsudkov.

WordPress Video Lightbox Plugin