Žalm 94 – 1. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 94 1. časť komentár: 

V žalme 94 zaznieva ďalšie z celkových 26tich blahoslavenstiev žaltára. Je to vo veršoch 12-13. Vidíme tu muža, ktorý sa necháva viesť múdrosťou. Blahoslavenstvá neopisujú vždy len obsah šťastia, ale poskytujú základ pre blahoslavenie a v konečnom dôsledku majú povzbudzujúci charakter

Prvú časť blahoslavenstva o všeobecnej výchove človeka doplní tvrdenie o osobitnej výchove zo zákona. V káraní nejde o agresiu, ale o vštepovanie disciplíny. Blažený je muž poučovaný Božou múdrosťou“(Pris 3,12-13, Job 5,17, Dt 8,5.16), ktorého učí sám Pán (Ž 25,4-5,9). 

„Človek by mal byť rád, keď naňho Boh posiela utrpenie, lebo ono ho privedie bližšie k Bohu (pomôže mu pochopiť, že telo je slabé a pozemské radosti prechodné, iba Božia láska je trvalá a hodná lásky). Utrpením prináša človek Bohu seba samého (vlastné telo a krv), svoje pohodlie. Podľa Talmudu Pán udelil Izraelu tri vzácne dary, ktoré môže získať len utrpením: Tóru, krajinu Izrael a nastávajúci svet. Boh učí človeka z Tóry, aj keď trpí. Utrpenie je Izraelu na osoh a oslobodzuje ho od túžob po telesných pôžitkoch “ (Feuer)

Téma blahoslavenstva sa rozvíja v kladnej i zápornej rovine a tým sa konkretizuje samotný cieľ Božieho poučenia. Jeho cieľom je v ťažkých časoch prenasledovania dať odpočinúť. Božie poučenie má dopad na budúcnosť spravodlivého. 

Hieronym pod zákonom chápe celé Písmo. Teda poznanie, cvičenie a námaha, ktoré dáva človek do štúdia Písma mu prinášajú úľavu v zlých dňoch. Keď sa človek nechá poučiť v Pánovom zákone, má to dva dôsledky: uľaví sa mu v zlých dňoch a hriešnikovi vykope jamu. (Hieronym)

Blahoslavenstvá v Žaltári: Ž 1,1, Ž 2,12, Ž 32,1. 2, Ž 33,12, Ž 34,9, Ž 40,5, Ž 41,2, Ž 65,5, Ž 84,5.6.13, Ž 89,16, Ž 94,12, Ž 106,3, Ž 112,1, Ž 119,1.2, Ž 127, 5, Ž 128,1, Ž 137,8.9, Ž 144,15.15, Ž 146,5.

WordPress Video Lightbox Plugin