Žalm 127

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 127

Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Ak Pán nestráži mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia.
Zbytočne vstávate pred svitaním
a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb;
lebo on dáva svojim miláčkom spánok.
Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia,
jeho odmenou je plod lona.
Čím sú bojovníkovi šípy v ruke,
tým sú vám synovia z mladých liet.
Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil:
neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.

Komentár

Zbytočné sú ľudské námahy bez Božej pomoci: zbytočne sa namáhajú ľudia, aby budovali svoje domovy, čiže pozemské dobro, zbytočne bdejú a bránia svoje mestá, čiže spoločenské postavenia, zbytočne trávia svoje dni v práci, ak Boh nepodporí ich námahy, bdenie a prácu: On sa stará o svojich priateľov, aj keď spia a oddychujú.

Aj prosperita rodiny je Božím darom. Deti sú Božím požehnaním a zabezpečujú pokračovanie života a sily domu. Deti boli považované v izraelských rodinách za jedno z najväčších požehnaní, pretože znamenali pokračovanie ľudu, ktorému Boh zveril úžasné prísľuby. Boli znakom prosperity a moci, ale predovšetkým boli prežiarené nádejou, že vďaka nim sa dočkajú prisľúbeného Mesiáša.

Z týchto dvoch ponaučení, z ktorých pútnici stúpajúci do Jeruzalema mohli mať spásonosnú meditáciu, že bez Božieho požehnania sú márne akékoľvek námahy a úsilia. To neznamená, že ľudská činnosť je zbytočná, ale pripomenutie si a uvedomenie, že má byť podriadená tej Božej. Boh urobil človeka z ničoho, stará sa o neho a sprevádza ho v každej činnosti svojou prozreteľnou láskou.

Boh má však stále so svojím ľudom súcit a v Kristovi poslal toho, kto mal ľudu pomôcť postaviť si dom a ustrážiť si mesto: Sk 4,12, Jn 15,5, Mt 6, 27.31 – 34, Mk 4, 26 – 27, Jn 6, 29, Jn 3, 21, Jn 13,24, Flp 2, 12 – 13, 1Jn 3,1.

Panna Mária je Pánovým domom, ktorý Boh pripravil pre svojho Syna a on ju uchránil pred každým nepriateľom.

V tomto žalme môžeme nájsť hlboké ponaučenia pre časný poriadok ľudí, pre individuálny život i pre rodiny a spoločnosť.

WordPress Video Lightbox Plugin