Žalm 135 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 135 2. časť: Aleluja. Nech je zvelebený Pán

„Aleluja, ako by bolo lepšie začať deň než s tým, že chválime Pána? Cirkev to robí každý deň v liturgii a my? Ako začíname naše dni? Keď sme mladší, začíname divokým tempom alebo keď sme leniví tak trocha pomalšie, ale tak či tak sa ide, život beží a my s ním. Život nás fascinuje, berie  nás, mýli nás, dáva nám veriť, že ak sa obliekaš do istého typu oblečenia, ak máš posledný model mobilného telefónu, ak sa hýbeš v prostredí módy, ak ti nechýbajú peniaze, dáva ti pocit naplnenia a zdanlivého šťastia. Veď túžba po šťastí je hlboko ukrytá v každom človeku a snažíme sa robiť všetko pre to, aby sme ho dosiahli a vyháňame strach zo smrti, ale … koľko sklamaní… koľké priateľstvá, koľké lásky sú zmýlené, koľko chýb a zrád potom a čas beží a postupne prichádzame k tomu, že nie sú to veci, ktoré nás robia šťastnými. Túžime po niečom viac, niečo o čom ani sami nevieme, čo to je, ale vieme, že je… a zrazu znenazdajky jedno slovo, ktoré je vyslovené nejakou priateľkou, veta, ktorá v nás zostala s homílie, prijímajúci úsmev, ktorý sa udial len tak… a srdce začína biť silnejšie a ty si spomenieš na to semiačko, ktoré bolo zasadené vnútri v tebe, keď si bola ešte dieťaťom a znova objavíš lásku Otca, ktorý je „veľký“, „dobrý“, „milujúci a milovaný“, plný zľutovania, ten Otec, na ktorého si zabudla, ale ktorý ťa nikdy neopustil. Vtedy, keď sa vrátiš dozadu vo svojej mysli, spomenieš si ako často ti preukazoval svoju lásku, koľkými znameniami ťa sprevádzal, koľko ráz ťa držal za ruku a koľkú nehu mal pre teba, s akou starostlivosťou očakával, že sa vrátiš k nemu. Už teda nič nie je ako predtým, pretože každé priateľstvo, každý vzťah je premenený a nie pretože máme milovať Boha viac ako našich bratov a sestry, ale pretože bez toho, aby sme milovali Boha, nemôžeme milovať ani našich bratov a sestry. Vtedy už nebudeme môcť robiť nič iné, než začínať a končiť každý deň tým, že budeme chváliť Pána a ďakovať mu.“ (Daniela Carlini)

WordPress Video Lightbox Plugin