Žalm 42 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 42 2. časť: komentár
Tento žalm by sme mohli charakterizovať ako spev tmavej noci duše, ktorá je
vzdialená od svojho naplnenia.
Sicut cervus od Pierluigiho da Palestrina, jedno z najlepších diel renesančnej hudby
by nám mohol tvoriť podklad pre túto nádhernú liriku, ktorá je omylom rozdelená do
dvoch žalmov 42 a 43, ale má jednotnú realitu, ako je potvrdené aj antifonálnom
refréne 42,6.12 a 43,5.
V troch bodoch sa rozvíja v autobiografickej forme príbeh levitu, ktorý bol
„exkomunikovaný“ z Jeruzalema a pripútaný ku príbytku, kde je donútený bývať
v cudzej krajine, v hornej Galilei, u prameňov Jordánu, neďaleko vrchu Hermnon
a neznámeho vrchu Misar. A hoci je obklopený čistými a sviežimi vodami svätej rieky,
má smäd po inej vode, tej zo Siona. Je ako jeleň, ktorý keď prichádza ku
vyschnutému potoku obracia k nebu svoju sťažnosť: hrdlo žalmistu má smäd po
Bohu živom, ktorý na Sione odkrýva všetku svoju nádheru.
Nostalgia po litugii v Chráme (v.5) je nivočiaca, predovšetkým teraz, keď nepriatelia,
pohania ironizujú o spravodlivom a pýtajú sa ho: „Ale kdeže je tvoj Pán?“ (v.11).
Nezabudnuteľný je vnútorný rozhovor básnika so svojou dušou, ktorý sa nachádza
vo veršoch 6.12, výzva ku nádeji, pretože Boh nebude mlčať až do konca.
(G.F.Ravasi)

WordPress Video Lightbox Plugin