Žalm 16 – 1.časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 16 komentár 1. časť: 

„Táto nádherná kompozícia, ktorú máme pred sebou asi napísal jeden z kňazov: jazyk božieho „dedičstva“, ktorý je prítomný vo v. 5-7 je typický pre levitickú triedu, ktorá nevlastnila žiadne územie v Izraeli, ale žila okolo Chrámu. Poetické a náboženské srdce žalmu je teda vo vyznaní viery vo verši 2. „Pane, ty si moje jediné dobro“. Zdá sa, akoby sme už počuli slová Terézie z Avily: „Nič nechýba tomu, kto vlastní Boha. Iba Boh mu stačí.“ Oduševnený touto dôverou sa básnik odvažuje vrhnúť svoju výzvu aj na najväčší strach človeka, ktorým je ten zo smrti. Z jednej strany vidí nezastaviteľné prúdenie dní ku priepasti, ale na druhej má intuíciu, že Boh života nemôže dovoliť, aby veriaci v neho skončil v ničote alebo v strašidelnom prebývaní mŕtvych. Pred jeho očami sa zjavuje záblesk: je tu cesta života a večnej radosti, ktorá je Božou tvárou. Peter vo svojom rozhovore na Zoslanie Ducha Svätého (Sk 2,22-36) a Pavol v tom v Antiochii (Sk 13,14-43) povedia slová žalmu 16 pre Vzkrieseného Krista.“ (G.F.Ravasi)

WordPress Video Lightbox Plugin