Žalm 32 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 32  2. časť komentár:

„Kto je blažený? (šťastný) V liste Rimanom (4,8) sv. Pavol nám hovorí, že (blažený je) „človek, ktorému Pán nepripočíta jeho hriech“ a hovorí nám aj, že (blažený je) „kto nesúdi seba samého za to, čo uznáva za dobré.“ (14,22b). Ako „stratený syn“, človek, ktorý si uvedomuje vlastné viny môže ujsť zo svojej úzkosti, z bolesti, ktorú spôsobujú jeho spáchané hriechy a uznajúc svoju vinu sa obráti k Otcovi, iba s odpustením Boha môže nájsť pokoj a cez modlitbu sa vyhnúť budúcim chybám. Blažený je teda ten, kto s veľkou pokorou uznáva svoju chybu a odovzdá sa Pánovi. 

A z čoho teda vyplýva radosť blaženého človeka? Ten, kto má priezračné a čisté srdce bude môcť dovoliť Pánovi, aby mu otvoril cestičku, po ktorej bude sprevádzaný božou Múdrosťou. Všetkým týmto osvietený človek bude vyslobodený z „reťazí“ sveta a bude môcť byť nápomocný a utešovať svojich bratov a sestry, ktorých má nablízku. Úplné spoliehanie sa na Pána a dôvera v jeho milosrdenstvo mu dovolia kričať od radosti.“ (Maurizio Bocchini e Sabrina Bartolini)

WordPress Video Lightbox Plugin